Devlet İstatistik Enstitüsü

Devlet İstatistik Enstitüsü Başbakanlığa bağlı, ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle ilgili istatistikleri düzenlemek, değerlendirmek ve yayınlamak amacıyla kurulan kamu kuruluşu. Cumhuriyet döneminde ilk istatistik teşkilatı, 1926’da kurulan Başvekalete bağlı İstatistik Umum Müdürlüğüdür. Bu kuruluş 1930 sonrasında hızlı bir gelişme gösterdi. 1962’de çıkartılan bir kanunla, Devlet İstatistik Enstitüsü olarak değiştirildi. 8 Haziran 1984 tarih ve 219 sayılı kanun hükmün

Devlet İstatistik Enstitüsü Başbakanlığa bağlı, ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle ilgili istatistikleri düzenlemek, değerlendirmek ve yayınlamak amacıyla kurulan kamu kuruluşu.

Cumhuriyet döneminde ilk istatistik teşkilatı, 1926’da kurulan Başvekalete bağlı İstatistik Umum Müdürlüğüdür. Bu kuruluş 1930 sonrasında hızlı bir gelişme gösterdi. 1962’de çıkartılan bir kanunla, Devlet İstatistik Enstitüsü olarak değiştirildi. 8 Haziran 1984 tarih ve 219 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yeniden düzenlendi.

Başbakanlık, DİE üzerindeki emir ve yetkilerini bir devlet bakanı vasıtasıyla kullanır. Enstitü, gerek duyduğu bilgileri kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel kişilerden istemeye, verilen bilgilerin doğruluğunu araştırmaya yetkilidir. Ayrıca sonu (0) veya (5) ile biten yıllarda genel nüfus sayımı, sonu (1) ve (6) ile biten yıllarda genel sanayi ve işyerleri sayımı, sonu (3) ile biten yıllarda genel tarım sayımı yapmak, Enstitü’nün görevleri arasındadır. Yüksek İstatistik Şurasına; Devlet Planlama Teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşebbüsleri, Türkiye Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları üst kademe yetkilileri ve Sendikalar, enstitü başkanının çağrısı üzerine üye olarak katılırlar. Şura, en az iki yılda bir toplanır. Devlet İstatistik Enstitüsünün ana hizmet birimleri Ekonomik İstatistikler Dairesi, Sosyal İstatistikler Dairesi, Tetkik ve Araştırma Dairesi ile Teknik İşler Dairesinden meydana gelir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Devlet İstatistik Enstitüsü
Devlet İstatistik Enstitüsü