Devlet terörü, herhangi bir devlet eliyle yürütülen terörist faaliyetler.
Terörizm ve devlet destekli terörizm kavramları gibi devlet terörizmi de oldukça tartışmalı bir kavramdır ve üzerinde uluslararası fikir birliği yoktur.

Devlet terörizmi

İlgili konuları ara

Yanıtlar