İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hukuk (kelime Anlamı)

Türk Dil Kurumu Tanımı1 . Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze:"Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez.

Divan

Divan İslam devletlerinde idari, mali, askeri meselelerin ve her türlü davaların görüşülüp gerekli hükümlerin verildiği toplantı ve toplanılan yer. Kelimenin tarih içinde ortaya çıkışı, hazret-i Ömer zamanına kadar uzanır. Hazret-i Ömer zamanında Medine’de hükumet ...

Laissez Faire

Laissez faire, "Bırakınız yapsınlar" şeklinde çevrilen bu kalıp - deyiş kapitalist ekonomide müdahalenin olmaması gerekliliğini savunur.

Mortgage

Mortgage'in kelime anlamı "ipotek"tir, esas itibariyle bir çeşit gayrimenkul finansman sistemini ifade etmek için kullanılıyor. Sistemin işleyişi ülkelere göre farklılık gösteriyor ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üç Amerikan ve bir Alman modelini örnek alan dört yöntem ...

Nota

Nota Devletler Hukuku terimi. Devletler arasındaki diplomatik yazışmalarda kullanılan, genelde siyasi ve askeri konularda olan, bir devletin, herhangi bir devletten veya devletlerden belli bir zaman içinde yerine getirilmesini talep ettiği hususları ihtiva eden diplomatik belge.