Devletler Hukuku

Kısaca: Devletler Hukuku Alm. Internationales Recht, Fr. Droit İnternational, İng. İnternational Law. Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşların uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının bütünü. Bu hukuka, Devletlerarası Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Devletler Umumi Hukuku da denir. Devletlerin yabancı şahıslara olan ilişkilerini düzenleyen Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir. Ayrı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler to ...devamı ☟

Devletler Hukuku Alm. Internationales Recht, Fr. Droit İnternational, İng. İnternational Law. Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşların uymak zorunda olduğu hukuk kurallarının bütünü. Bu hukuka, Devletlerarası Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Devletler Umumi Hukuku da denir.

Devletlerin yabancı şahıslara olan ilişkilerini düzenleyen Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir. Ayrı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler topluluğunun bağımsız bütün üyelerini eşit olarak bağlar. Devletler Hukuku bakımından bütün devletler, toprak genişlikleri ve kuvvetleri ne olursa olsun eşittir. Devletler hukuku, milletlerarası kişiler saydığı devletlerle ve onların devletler topluluğu içindeki davranışlarıyla uğraşır. Kuralları gereğinde zorla devletlere uygulatacak bir kuvvet, bir otorite yoktur. Uygulayacak devletlerin iyi niyetlerine bağlıdır. Milletlerarası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletlerin kararları dahi devletlerin Devletler Hukuku kurallarına uymasını sağlamakta yeterli olmamaktadır.

Devletler Hukuku'nun tarihçesi

Avrupa ülkelerinde, Devletler Hukuku, günümüzdeki hüviyetini ancak 19. yüzyıl ortalarından itibaren almaya başlamıştır. Halbuki günümüzde yeni yeni söz konusu olan Devletler Hukuku problemlerine zamanımızdan bin sene önce İslam alimleri kaideler koyarak çözümler getirmişlerdir. Devletler Hukukuna ait meseleler, çeşitli fıkıh ve siyer kitaplarında en teferruatlı şekilde ortaya konmuştur. Çeşitli kaynaklardaki bu bilgileri, Büyük İslam alimi Serahsi (miladi 1009-1090) Siyer-i Kebir Şerhi adlı eserinde toplamıştır. Bu eser Devletler Hukuku sahasında ilk yazılı eser olarak kabul edilmektedir. Cafer-i Tayyar’ın Habeşistan’da Necaşi’nin huzurunda söylediği sözler de Devletler Hususi Hukukunun temelini teşkil etmiştir.

Devletler Hukuku'nun kaynakları

Devletler hukukunun dört çeşit kaynağı vardır. Bunlar: 1) Devletlerarası antlaşmalar, 2) Teamüller (Milletlerarası davranış şekilleri), 3) Genel hukuk ilkeleri, 4) Milletlerarası mahkemelerin ictihatları. Bir işlemin teamül sayılabilmesi için bütün devletlerin kendilerini ona uymak mecburiyetinde saymaları ve yine bütün devletlerce uzun zamandan beri uygulana gelmesi gerekir. Bunlar; hukuk ilkeleri, devletin devamlılığı, ahde vefa gibi ilkelerdir.

Devletler Hukukunun düzenlediği konular şunlardır:

Devletin ülkesi ve yetkileri, milletlerarası ulaştırma, kara ulaştırması, akarsular ulaştırması, deniz ulaştırması (açık deniz, iç sular, kara sular, kıta sahanlığı, boğazlar vb.) hava ulaştırması, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi (diplomasi, siyasi hakem ve yargı yoluyla çözer), savaş ve tarafsızlık gibi devletlerarası problemlerdir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konular

hukuk anayasa devlet

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Uluslararası özel hukuk
1 yıl önce

özel hukuk, kişiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını karara bağlar. Hiçbir devlet kendi hukuku dışındaki hukuk sistemlerini...

Uluslararası özel hukuk, ,
Uluslararası kamu hukuku
1 yıl önce

Uluslararası özel hukuktan farklıdır. Deniz hukuku Devletin sorumluluğu hukuku Diplomasi hukuku Güç kullanımına dair hukuk Hava hukuku Konsolosluk hukuku Uluslararası...

Hukuk alanlarının listesi
5 yıl önce

Kamu hem de Özel hukukun kapsamına girerler. Devletler Hukuku= Devletler Genel Hukuku + Devletler Özel Hukuku Devletler Genel Hukuku: 1) Uluslararası...

Hukuk alanlarının listesi, Aile hukuku, Ceza hukuku, Delil, Denizcilik hukuku, Sıkıyönetim, Vergi hukuku, İdare hukuku, Silah hukuku, Sözleşme hukuku, Su hukuku
Kamu hukuku
1 yıl önce

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması...

Kamu hukuku, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Devlet, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
özel hukuk
1 yıl önce

arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Deniz hukuku
1 yıl önce

hukukunun kapsamında ele alınır. Deniz hukuku; Deniz Kamu Hukuku ile Deniz Özel Hukuku olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Deniz özel hukuku ise...

Denizcilik hukuku, Balıkçılık, Deniz, Hukuk, Hukuksal, Maden, Okyanus, Taslak, Uluslararası ilişkiler
Ticaret hukuku
1 yıl önce

olarak kabul edilmiştir. Rekabet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Ticaret Hukuku pek çok hukuk dalına göre çok geç tarihlerde ortaya...

Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Hukuk, Mevzuat, Taslak, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Ticaret
Roma hukuku
1 yıl önce

Roma hukuku, Antik Roma'nın hukuk sistemidir. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımına dayanmaktadır. Bu ayrım ilk kez Roma hukukunda yapılmıştır. Beşeri bir...