Devletsiz Toplum

Kısaca: Devletsiz toplum, devlet tarafından yönetilmeyen toplumdur. ...devamı ☟

Devletsiz toplum, devlet tarafından yönetilmeyen toplumdur. Toplum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anti-devletçilik
6 yıl önce

karışmasına yönelik karşıtlığı ifade eden bir terimdir. Anti-devletçiler devletsiz bir toplumu savunur ve devleti tamamen reddeder. Anti devletçilerin düşünceleri...

Gönüllü toplum
6 yıl önce

Gönüllü toplum, tüm mal (sokaklar, parklar, vb.) ve hizmetlerin (mahkemeler, polis, vb.) özel veya kooperatif mülkiyet gibi gönüllü yollarla sağlandığı...

Kolektivist anarşizm
6 yıl önce

devrim sonrası süreçte olanaklı görürler. Kollektivist anarşizm, devletsiz, kollektivist toplum için birlikte mücadele ettiği ve kendisiyle aynı dönemde yükselişe...

Mihail Bakunin
3 yıl önce

bir toplumun yaratılması) paylaşmakla birlikte, bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda büyük anlaşmazlıklar yaşarlar. Anarşistler sınıfsız, devletsiz topluma...

Mihail Bakunin, 13 Haziran, 1814, 1876, 30 Mayıs, Agorizm, Amur, Anarka-feminizm, Anarko-kapitalizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm
örgütlenme özgürlüğü
3 yıl önce

Tanımda ifade edilen gruplar yasal zeminde faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendikalar ve siyasi partiler gibi geniş bir yelpazede...

Agorizm
3 yıl önce

önemlisi karşı ekonomi gibi yöntemler kullanarak daha kolay ve çabuk bir özgür toplum yaratılacağını savunmaktadır. Agorizm sözcüğü antik yunan şehir devletlerindeki...

Agorizm, Anarka-feminizm, Anarko-kapitalizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Bireyci anarşizm, Felsefe, Haymarket olayı
Leviathan
3 yıl önce

demektir." Devletsiz bir toplum olabilir mi? Ya da devlet olmaksızın birey ve toplum var olabilir mi? Daha doğrusu devletsiz bir toplumda "kaos" olmaksızın...

Leviathan, Mitoloji, Taslak
Evlilik
3 yıl önce

oluşturduğunu, savaşlarda yüksek erkek ölüm oranı (devletsiz toplumlarda) ve hastalıklar (devletli toplumlarda) da az miktarda etki gösterdiğini bulmuştur....

Evlilik, 10. yüzyıl, 16. yüzyıl, 18. yüzyıl, Ad, Aforoz, Ahlİ¢k, Aile, Akdeniz Bölgesi, Altın, Anadolu