Devrim (tarih)

Devrim, Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İnkılap. İhtilal.

}

Devrim, Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İnkılap. İhtilal.

Kitle halindeki bir toplumsal hareketin başlatılmasının söz konusu olduğu, varolan bir rejimi şiddet kullanımı sonucunda başarıyla yıkarak yeni bir hükümet biçimi oluşturan bir politik değişme süreci. Bir devrim, coup d`etat hükümet darbesi`dan ayrı tutulmalıdır, çünkü devrimde bir kitle hareketi ile politik sistemin bütününde önemli bir değişmenin gerçekleşmesi söz konusudur. Bir coup d`etat, iktidarın silah yoluyla, ancak hükümet sistemini kökten bir biçimde değiştirmeden varolan politik liderlerin yerine geçecek olan kişiler tarafından ele geçirilmesine göndermede bulunmaktadır. Devrimler, varolan politik otoritelere meydan okuyan(anarşi, ancak yine politik sistemi bütün olarak dönüştürmekten çok otoriteyi temsil eden kişilerin yerlerine başkalarının geçirilmesini hedefleyen başkaldırılardan da ayrı tutulmalıdır.

12 Eylül 1980 sonrasında, sakıncalı bir terim olduğu gerekçesiyle devrim yerine ihtilal ve inkılap sözcükleri kullanılmaya başlanmış, yeni basılan ders kitaplarında devrim sözcüğü eski karşılıklarıyla değiştirilmiştir.

Devrimci ailelerin çocuklarına devrimci olma umudu ile verdikleri isimdir.

Ayrıca bakınız}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Devrim (tarih) ilgili konular

 • Inkılap

  İnkılap ya da reform, toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik ve iyileştirmelerdir. İnkılap
 • 1917 Rusya Devrimi

  1917 yılının en önemli olaylarından birisi Rusya'da devrim çıkması oldu. Batı Avrupa demokrasilerinden farklı bir yapıya sahip olan Rusya,
 • Yusuf Hikmet Bayur

  Türk siyaset adamı ve tarihçisi Yusuf Hikmet Bayur, 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Türk devrim tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınm
 • Dünya devrimi

  Dünya devrimi Marksizmde, devrimin ancak dünyasal ölcekte varolabileceği,yaşayabileceği ve hedeflerine ulaşabileceği varsayımına dayanan siy
 • Devrim (tarih)

  Devrim, Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İnkılap. İhtilal.
 • Toplumsal Devrim

  Toplumsal devrim teriminin, sarf eden kişiye bağlı olarak farklı çağrışımları vardır.Anarşist bir tabir olarak "toplumsal devrim"
 • Restorasyon (Tarih)

  Tarih bilimi terminolojisinde restorasyon (lat. ``restaurare`` = yeniden kurmak) genel olarak bir politik durumun yeniden kurulması, kural olarak da
 • Şefik Soyuyüce

  Şefik Soyuyüce (d. 1924, Sivas), Türk asker ve siyasetçi.
 • Sürgündeki Hollanda Cumhuriyeti Hükümeti

  Sürgündeki Hollanda Cumhuriyeti Hükümeti, 1795 Fransız Devrim Savaşlarıyla 1814 yılına kadar sürgün edilen hükümet.
 • İstiklâl Mahkemeleri

  İstiklal Mahkemeleri, 1920 yılında Milli Mücadele sırasında ayaklanma çıkaran ve yağmaya girişenleri, bozguncuları, orduya ait silah ve mü
Devrim (tarih)
Devrim (tarih)