devrimci

Devrimci, devrime etkin biçimde katılan ya da onu destekleyen kişidir.

Devrimci

Devrimci ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: devrim

devrimci

1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapan kimse.
2 . Devrim yapan veya devrime bağlı olan kimse, ihtilalci.
3 . eskimişİnkılapçı kimse.

devrimci

devrim yapan ya da devrime bağlı olan, inkılapçı.

devrimci

Türkçe devrimci kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. revolutionary
n. reformer, reformist, revolutionary

devrimci

Türkçe devrimci kelimesinin Fransızca karşılığı.
révolutionnaire

devrimci

Türkçe devrimci kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Revolutionär, Umstürzler
adj. revolutionär

İlgili konuları ara

Yanıtlar