Devrimci Sosyalizm

Devrimci sosyalizm, topluma yapısal değişiklikler getirmek için sosyal bir devrimin gerekli olduğu fikrini vurgulayan sosyalizm içindeki bir politik felsefe, doktrin ve gelenektir. Daha spesifik olarak, devrimin kapitalist üretim tarzından sosyalist üretim tarzına geçiş için gerekli bir ön koşul olduğu görüşüdür. Devrim mutlaka şiddetli bir ayaklanma olarak tanımlanmaz; işçi sınıfının kitle hareketleri tarafından siyasi iktidarın ele geçirilmesi olarak tanımlanır. Böylece devlet, kapitalist sınıf ve çıkarlarının aksine, işçi sınıfı tarafından doğrudan kontrol edilir veya kaldırılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.