Devrimcilik

Kısaca: →Bu madde genel anlamda inkılapçılık kavramıyla alakalıdır. Sosyalizmde inkılapçılık için Reformizm maddesine bakınız. ...devamı ☟

devrimcilik

1 . Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.
2 . İhtilalcilik.
3 . eskimişİnkılapçılık.

devrimcilik

Türkçe devrimcilik kelimesinin İngilizce karşılığı.
revolutionism.

devrimcilik

devrimci olma durumu, inkılapçılık.

devrimcilik

Türkçe devrimcilik kelimesinin Almanca karşılığı.
der Revolutionarismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Devrim
3 hafta önce

ders kitaplarında devrim sözcüğü eski karşılıklarıyla değiştirilmiştir. Devrimcilik Devrimler ve ayaklanmalar listesi La révolte Dinle (Fransızca) Hasta...

Devrim, Devrim (otomobil), Devrim (tarih), Anlam ayrım
Anatoli Lunaçarski
3 yıl önce

Aralık 1933), Rus Marksist devrimci ve ilk Sovyet Eğitim Komiseri. Devrimciliğinin yanında hayatı boyunca sanat eleştirmenliği ve gazeteciliğini de sürdürmüştür...

Evanjelizm
3 hafta önce

Charles G. Finney ile Amerikan halkının dönüşümünün sağlanması ile devrimcilik anlamı kazanmış diğer taraftan Playmouth Kardeşliği hareketinin kurucusu...

Evanjelizm, Hristiyan, Hristiyanlık, Kanonik, Kilise, Kutsal Kitap, Kıta Avrupası, Liberal, Luka, Markos, Martin Luther
Aleksandr Parvus
3 hafta önce

yollarını inceleyen anti-european kitap yazdı. Devrimciliğin bir iş kolu haline gelmesini sağlayan ve Devrimcilik mesleğini 20. yüzyıl şartlarına göre ilk disipline...

Bu Düzen Değişmelidir
3 yıl önce

Bölüm başlığı CHP'nin devrimciliği ve Demokrasi'dir. Ecevit kitapta AP hükûmetinin tutucu, CHP'nin devrimci olduğunu ama devrimciliğin ihtilalcilik manasına...

Bu Düzen Değişmelidir (kitap), 12 Mart Muhtırası, AP, Anayasa, Bülent Ecevit, CHP, Ortanın Solu, T.B.M.M, Nasıl tashih edilir
Neo-Nazizm
2 hafta önce

ve bu devrimcilik anlayışı sol görüşten çok farklı bir anlayış sunmaktadır. Neo-Nazilerin düşünceleri "sağ devrimcilik" veya "ulusal devrimcilik" olarak...

Muhafazakârlık
3 hafta önce

nedenle, muhafazakârlık, bir anda büyük değişiklikler yapmayı hedefleyen devrimciliğin karşıtıdır. Kimi yaklaşımlara göre muhafazakârlık, akla şüpheyle yaklaşır...

Muhafazakârlık, ABD, Akılcılık, Edmund Burke, Fransız Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu, Sovyetler Birliği, Troçkizm, Çin, İdeoloji, İngiltere
Jakobenizm
2 hafta önce

korkutma ve şiddete dayandığından onlar da Jakobenler tarafından karşı devrimcilikle suçlanmışlardır. ^ "Jacobin." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford...

Jakobenizm, Fransız devrimi, Politika, Radikal, Siyaset, Taslak, İdeoloji