Deyim : Sözcükselleşmiş karmaşık birlikteliklere deyim denir . ...

DEYIM (türkçe) anlamı
1. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı
2. ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği
3. tabir
4. Bence ziyan olmuş
5. eski deyimi ile heder olmuş bir değerdir.- H. Taner.
DEYIM (türkçe) anlamı
6. genellikle gerçek anlamından az çok ayrı bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım
7. tabir
DEYIM (türkçe) ingilizcesi
1. n. idiom
2. expression
3. locution
4. rede
DEYIM (türkçe) fransızcası
1. expression [la]
2. idiome [le]
3. idiotisme [le]
4. locution [la]
DEYIM (türkçe) almancası
1. n. Ausdruck
2. Formel
3. ideomatisch: ideomatische Redewendung
4. Idiom
5. Phrase
6. Redensart
7. Redewendung
8. adj. phraseologisch

Deyim hakkında bilgiler

Deyim : Sözcükselleşmiş karmaşık birlikteliklere deyim denir . Asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözler veya söz öbekleridir. İki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve düşüncelerimizi dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer unsurlarıdır. Tam cümle olarak kullanılamazlar.

Mahalli Deyim Örnekleri • Ağrı dağından kar bağışlamak (Iğdır - Kars)
 • Başını büyük taşa vurmak (Tunceli)
 • Ciğeri ağzına gele (Elazığ)
 • Kalbura su koymak (Hakkari)
 • Hazıra vezir (Samsun)
 • Gurbete çıkmak
 • Özü sözü doğru
 • Göz açım kapayıncaya kadar
 • Heves etmek
 • Dikkat çekmek
 • Çıkar yol bulamamak
 • Dillere destan olmak
 • İşin içinde çıkamamak
 • Yüreği rahat olmak
 • Gözüne girmek
 • Deveye hendek atlatmak
 • Kulağını çınlatmak


İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkçede Deyim

Türkçede deyim, evrensel deyim gibi, genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğidir. Türkçede deyimler diğer dillerdeki, yani evrensel anlamdaki, deyimlerin genel özelliklerine uymakla birlikte birçok ayrı özelliği ve ...

Deyim Nedir

deyim nedir kısaca