Diaohi

Diaohi (Gürcüce: დიაოხი), Güney Kafkasya’da, Karadeniz’in güneydoğu kıyısında tarihsel bölgenin ve buradaki ilk devletlerden birinin adıdır. Diaohiler, bugünkü Gürcülerin ataları olarak kabul edilir. Gürcülerin atalarının, Hitit İmparatorluğu, Asur, Urartu gibi Doğu’nun eski güçlü devletleriyle ilişkileri vardı.

Diaohi

Diaohi (Gürcüce: დიაოხი), Güney Kafkasya’da, Karadeniz’in güneydoğu kıyısında tarihsel bölgenin ve buradaki ilk devletlerden birinin adıdır. Diaohiler, bugünkü Gürcülerin ataları olarak kabul edilir.

Gürcülerin atalarının, Hitit İmparatorluğu, Asur, Urartu gibi Doğu’nun eski güçlü devletleriyle ilişkileri vardı. Asur kralı, İÖ 12. yüzyılın sonlarında Gürcü boylarına karşı savaş açtı. İlk olarak Asurlular, Muşkilerin (Moshiler ya da Meshiler) kabile birliğini yenilgiye uğrattılar. Birkaç yıl sonra ise kuzeye sefer yaptılar ve orada yaşayan halkların büyük birliğiyle savaştılar. Bu koalisyonun Diaohi ya da Diaeni’nin başında bir kral vardı. Diaohi, güçlü bir Gürcü boyları birliğiydi. İÖ 9-8. yüzyıllarda Urartu kralları Menua ve I. Argişti, uzun süren bir direnişle karşılaştılar. Urartu kralları, Diaohi kralı Utupuri’yi kesin yenilgiye uğratamadılar ve egemenlikleri altına alamadılar. Öte yandan Kolha krallığıyla da savaşan Diohi, sonunda zayıf düştü ve Diaohi topraklarını Kolha ve Urartu aralarında paylaştılar.

İlgili konuları ara

Yanıtlar