Dicle Köprüsü (On Gözlü Köprü).

Dicle Köprüsü

Dicle Köprüsü (On Gözlü Köprü). Köprü, yazıtından anlaşılacağı üzere Mervaniler devrinde Diyarbakır hükümdarı Nizamüddevle Nasr tarafından 1065 tarihinde yaptırılmıştır. Road bridges in Turkey Deck arch bridges Buildings and structures in Diyarbakır

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar