Didaktik ��Iir

Didaktik Şiir

Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar okurun aklına seslenir. Duygu yönü az olduğundan kuru bir anlatımı vardır. Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir. Manzum hikâyeler, fabller...

Didaktik

Bilgi vermek için yazılan bütün edebiyat eserleri didaktik türe girer. Her milletin edebiyatında ahlâk, din ve teknikle ilgili bilgiler vermek amacıyla, edebi biçimde yazılmış kitaplar vardır: Çin'in dini yasa kitapları (King) ve Hindistan'daki Sutra'lar...

Satirik Şiir

Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa al...

Tarihsel oyun

Tarihsel oyun, tarihte geçen bir olayı ele alan genellikle öğretici olan didaktik tiyatro eserlerine verilen ad.

Didaktizm

biçimde öğrenmeyi temsil etmektedir. Didaktik sanat, eğlendirmek ve eğitmek anlamına gelirdi. Örneğin, didaktik oyunlar, ahlaki bir temayı veya diğer

İbrahim Abay

Abay İbrahim Kunanbayoğlu (Kazakça Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы, Rusça: Абай Ибрагим Кунанбаев.) (10 Ağustos 1845 - 5 Temmuz 1904) bir Kazak şair, besteci ve filozofuydu. Liberal İslam'ı da temel alarak Kazak Medeniyeti'ni Avrupa ve Rus medeniyetlerine yakı...

Atebetü'l Hakayık

Atebetü`l Hakayık veya Hakikatler Eşiği`, Edib Ahmed Yüknekî`nin 12. yüzyılın başlarında yazdığı bir kitaptır. "Hibetü`l-Hakayık", veya "Aybetü`l-Akayık" olarak da isimlendirilir.

Nurettin Ertekin

Nurettin Ertekin (d. 1940) Türk şair ve emekli öğretmen.

Trajedya

Trajedi (tragedya): bu sözcük Yunanca tragoidia’dan gelir; tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleşmesiyle "keçilerin türküsü" anlamına kullanılır. Dionysos şenliklerinde koro, tanrının ona bağlı kölelerini simgeliyordu.

öz yaşam öyküsü

Otobiyografi, bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcu ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebî türdür. Özyaşamöyküsü de denir.