Dielektrik

Kısaca: Dielektrik Alm. Dielektrikum, Nichletiter, Fr. Dielectrique. İng. Dielectric. Elektrik techizatlarında birçok şekillerde kullanılan izolasyon maddeleri. Dielektrik olarak cam, kağıt vb. lifli maddeler kullanıldığı gibi bazı mineral yağlar da kullanılır. Seramik, mika, quartz ve mağnezya gibi dielektrikler (izolatörler) mekanik olarak dayanıklı ve sıcaklığa karşı da dirençlidirler. Kauçuk ve bazı plastikler esnek olduklarından bazı özel techizatlarda kull ...devamı ☟

Dielektrik Alm. Dielektrikum, Nichletiter, Fr. Dielectrique. İng. Dielectric. Elektrik techizatlarında birçok şekillerde kullanılan izolasyon maddeleri. Dielektrik olarak cam, kağıt vb. lifli maddeler kullanıldığı gibi bazı mineral yağlar da kullanılır. Seramik, mika, quartz ve mağnezya gibi dielektrikler (izolatörler) mekanik olarak dayanıklı ve sıcaklığa karşı da dirençlidirler. Kauçuk ve bazı plastikler esnek olduklarından bazı özel techizatlarda kullanılırlar. Dielektriklerin önemli bir uygulama alanı, elektrik depolayan kondansatörlerde kullanılmasıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dielektrik
3 yıl önce

Yalıtkan (dielektrik), bir elektrik akımı taşıyabilecek serbest elektronları olmayan, bir elektrik alanıyla kutuplanma özelliği taşıyan, elektrik iletkenliği...

Yalıtkanlık sabiti
3 yıl önce

Elektromanyetizmada yalıtkanlık sabiti veya dielektrik sabiti, bir malzemenin üzerinde yük depolayabilme yeteneğini ölçmeye yarayan katsayı. Başka bir...

Yalıtkanlık sabiti, ,
Koaksiyel Kablo
3 yıl önce

meydana gelir. En içte canlı hat, yani sinyali taşıyan hat vardır. Bu uç dielektrik sabiti yüksek bir yalıtkan ile çevrelenmiştir. Yalıtkanın çevresinde iletkenlerden...

Radyo Frekans
3 yıl önce

{\frac {1}{\sqrt {\mu _{b}\cdot \varepsilon _{b}}}}} Burada єb ve μb bağıl dielektrik katsayısını ve manyetik geçirgenliği göstermektedir.Yayıncılıkta kullanılan...

Yer değiştirme Akımı
6 yıl önce

bulunan yüklerin küçük hareketlerinin de buna bir katkısı vardır ki buna dielektrik polarizasyon denir. Bu düşünce James Clerk Maxwell tarafından 1861'de...

Kapasite (elektrik)
3 yıl önce

ve dielektrik sabiti yok olur. Frekansla değişen dielektrik sabiti dielektrik dağılımı olarak adlandırılır ve Debye gevşemesi gibi bir dielektrik gevşemesi...

Kapasite (elektrik), Coulomb yasası, Direnç (elektrik), Elektrik, Elektrik akımı, Elektriksel alan, Elektriksel gerilim, Elektriksel iletkenlik, Elektriksel yük, Elektromanyetizm, Elektromıknatıssal ışınım
Mikroşerit
6 yıl önce

kullanılan bir çeşit elektriksel iletim hattıdır. Substrat olarak bilinen bir dielektrik katman kullanılarak toprak düzleminden ayrılmış bir iletken şeritten oluşmaktadır...

Elektroerozyon
3 yıl önce

aşındırılmış parçaların uzaklaştırılmasında dielektrik sıvı kullanılır. Sirkülasyon hızına bağlı olan dielektrik sıvının performansı, sirkülasyon pompası...

Elektroerozyon, Elektrik, Metal, ,