Diferansiyel Kazan��

4WD

4 Tekeri güçlendirme sistemi (Four wheel drive) Klasik sistemlerde otomobiller ya ön aks mili üzerinde bulunan 2 tekerlek (önden çekmeli) veya arka aks mili üzerinde bulunan 2 tekerlek (arkadan itmeli) beraber tahrik olurken bu sistemde yolun koşullarına...

Dogrusal olmayan diferansiyel denklemler

Doğrusal olmayan diferansiyel denlemler, doğrusal diferansiyel denklemlere yapı olarak benzemektedir. Ancak Doğrusal olmayan diferansiyel denlemlerde doğrusallığı bozan terim olarak trigonometrik (sin,cos,tan,asin gibi)ifadeler, kübik ve katları terimler...

Matematiksel analiz

Matematiksel Analiz, hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin d...

İlkel fonksiyon

Türevi ``f(x)`` veya diferensiyeli ``f(x)dx`` olan bir F(x) fonksiyonuna, ``ilkel fonksiyon`` veya ``f(x)dxin integrali denir.

Diferansiyel kazanç

R e n k ) = K ⋅ ( S B ) + K ⋅ ( R e n k ) {\displaystyle K\cdot (SB+Renk)=K\cdot (SB)+K\cdot (Renk)} olmalıdır. Bunun olmaması diferansiyel kazanç bozukluğuna

adi diferansiyel denklem

Diferansiyel denklemler

Matematikte, fonksiyon veya fonksiyonların, bir veye birden çok değişkene göre türevlerini ilişkilendiren denklemlerdir.Fizik, kimya, mühendislik, biyoloji ve ekonomi alanlarında matematiksel modeller genellikle diferansiyel denklemler kullanılarak ifade...

Yeniçeri Kazanı

Yeniçerilerin yemeklerinin pişirildiği kazan. Yeniçerilerce bu kazanlar değerli görüldüğü gibi ayaklanmalarında da sembolik bir rol üstlenirdi ve beraberlerinde Atmeydanı`na kadar götürürlerdi.

Diferansiyel geometri konularının listesi

Bu diferansiyel geometri konuların bir listesidir. Ve aynı zamanda Lie grubu konularının listesi metrik geometri ve diferansiyelin sözlüğü bkz. Eğri konularının

diferansiyel

Diferansiyel , bir akstaki iki teker arasındaki devir dengesini sağlar. Özellikle virajlara sol ve sağ tekerler farklılık gösterdiği için gereklidir. Arka köprüde bulunan bir düzendir, arka tekerleklerin farklı dönmesini ve tork artışı sağlar.