--}}

Dikdörtgen

Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene denir.

  Dikdörtgenin alanı = a x b
Dikdörtgenin alanı = a x b
Açıları dik açı olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere dikdörtgen adı verilir. Bu tariften de anlaşıldığı gibi, dikdörtgenlerde açılar 90'ar derecedir. Kenarlar birbirlerine diktir, karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve paraleldir. Köşegenleri birbirlerine eşittir, fakat birbirlerini dik olarak kesmezler. Karşılıklı kenarların ortalarını birleştiren doğrular birbirlerini dik olarak ve ortalarından keserler, aynı zamanda, karede olduğu gibi, dikdörtgenin de simetri eksenleridir. Bir dikdörtgende, karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştiren birbirine dik iki simetri ekseni vardır. Bu eksenlerin kesim noktası aynı zamanda köşegenlerin de kesim noktasıdır, bu noktaya simetri merkezi denir. Dikdörtgenin dört açısı da dik açıdır ve köşegenleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Dikdörtgenin çevresi

Karşılıklı iki kenar birbirlerine eşit olduğuna göre, dikdörtgenin çevresini hesaplamak için, her kenarın iki katını alıp bunları toplamak gerektir. Bu da, karşılıklı iki kenarın toplamının iki katına eşit olur. Böylece, dikdörtgenin çevresi, uzunluğu ile genişliğinin iki katma eşit olur.

Dikdörtgenin yüzölçümü (alanı)

Bir dikdörtgenin yüzölçümü (alanı), tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Bu da, daha açık bir deyimle, uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluklarının birbirleri ile çarpımı demektir. Dikdörtgenin özellikleri *Dikdörtgenin dört açısı da 90 derecedir. İç açıları toplamı 360 derecedir. *Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. *Dikdörtgeni eşit ikiye bölen çizgiye simetri denir. *Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir ve karenin 2 katının görünümündedir. *Dikdörtgen aynı zamanda bir dörtgendir. *Dikdörtgenin iki tane köşegeni vardır. *Dikdörtgenin a-yukarı boydan giden sağ ve sol pergelleri birbirine eşit b-soldan sağa doğru giden pergelleri ise farklıdır bunu bu farkla anlaya biliriz. *Dikdörtgenin çevre uzunluğu Ç=2(a+b) dir *Dikdörtgenin alanı A=a.b dir.

Diğer anlamları

Dikdörtgen

Türkçe Dikdörtgen kelimesinin İngilizce karşılığı.
Rectangular

Dikdörtgen

Türkçe Dikdörtgen kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. rectangle, oblong

Dikdörtgen

açıları dik olan paralelkenar.

Dikdörtgen

Türkçe Dikdörtgen kelimesinin Fransızca karşılığı.
rectangle

Dikdörtgen

Türkçe Dikdörtgen kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Rechteck

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Dikdörtgen
Dikdörtgen