Dil (Organ)

Kısaca: Dil (lingua, tongue), Ağız içinde bulunan ve 5 duyudan "tad alma" yı gerçekleştiren kaslardan yapılmış organdır. Ayrıca yiyecekleri çiğneme ve yutma işlemine yardım eder, insanlarda ...devamı ☟

Dil (organ)
Dil (organ)Dilin yapısı
Dilin yapısı
Dil (lingua, tongue), Ağız içinde bulunan ve 5 duyudan "tad alma" yı gerçekleştiren kaslardan yapılmış organdır. Ayrıca yiyecekleri çiğneme ve yutma işlemine yardım eder, insanlarda konuşmayı da sağlar.En çabuk kendini yenileyebilen organ olarak da tanınır.

AnatomisiDil papilları

Dile pürüzlü bir görünüm veren,dilin üst yüzeyinde ve yanlarinda yer alan minik çıkıntılara verilen isimdir. İçlerinde tat tomurcukları bulundurular. Bu tomurcuklar içerisinde ise tat hücreleri vardır.

Papillae filiformes

İpliksi papiller. Daha uzunca ve kalın olanına papillae conicae denir.

Papillae fungiformes

Mantar şeklindeki papil türü.

Papillae vallatae

Kısa ve dahe geniş fungiform (mantar şekilli) papilla

Papillae lentiformesPapillae foliatae

Dilin arka yan kenarında bulunan, tat tomurcuklarını içeren paralel yerleşimli çok sayıda yapraksı mukoza kıvrımı.

 • Tat tomurcuklar içerenler:
 • - Dilin ön bölümlerinde bulunan mantarsı papillalar(Özellikle süt içtikten sonra daha da görünür hale gelirler)
 • - Digerlerine göre daha büyük ve daha az sayida olanlar çanaksı papillala: Dilin arkasinda ters bir V harfi biçiminde dizilmişlerdir.
 • - Yapraksı papillalar: Dilin arka yanlarindadir. Mantarsi, çanaksi ve yapraksi papillalar
 • Tat tomurcugu içermeyenler:
 • - Sayica en çok olan ipliksi papillalar(Papillae filiformes): Neredeyse dilin tüm yüzeyini kaplarlar ve dokunma duyusuyla ilgili olarak görev yaparlar.


Tonsilla lingualis

Düzensiz olarak dil tabanı üzerine yayılmış olan lenf dokusu.

Folliculi linguales: Dil kümeleri. Dil mukozasının altındaki tonsillaların meydana getirdiği tepemsi çıkıntılar. Ortalarında birer oyuk/kanal bulunur.

Dil kasları (Musculi linguale)

XII. Kafa çifti olan N.hypoglossus tarafından innerve edilen sekiz adet dil kası. İntrinsik kaslar dilin içinde yeralır. ekstrinsik kaslar ise, dil kemiğiden (os hyoideum) başlayıp dilde sona ererler ve yine dilin hareketlerinden sorumludurlar.

XII. Kafa çifti olan N.hypoglossus tarafından :
 • 1 M. genioglossus
 • 2 M. hyoglossus
 • 3 M.chondroglossus
 • 4 M. styloglossus


Ekstrinsik (Dil dışında bulunan) Dil Kasları

 • 1 M. genioglossus
 • 2 M. hyoglossus
 • 3 M. chondroglossus
 • 4 M. styloglossus


İntrinsik (Dilin gövdesi içinde bulunan) Dil Kasları

 • 1 M. longitidinalis superior
 • 2 M. longitidinalis inferior
 • 3 M. transversus linguale
 • 4 M. transversus enfilyoslam


Dil'in fonksiyonları

 • Konuşma seslerinin diğer fonasyon organlarıyla birlikte oluştutmaya yardımcı olur.
 • İnsan dilinin yer yeri farklı tadları hisseder. Dil ucu "tatlı" , ucun hemen arkası "tuzlu", dilin yanları "ekşi" ve arkası "acı" tadlarını hisseden algılayıcılar barındırır.
 • Besinleri ağızda çevirerek çiğnemeye yardımcu olur.
 • Besinleri yutulmak üzere boğaza gönderir


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dil (organ) Resimleri

Türk Dil Kurumu
3 yıl önce

ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem Kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır...

Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz, 1932, 1934, 1936, 1951, 1960, 1980, 1982 Anayasası, 1998, 1 Kasım
Dil Devrimi
3 yıl önce

Dil İnkılabı, Türkçenin, Arapça ve Farsça kökenli sözcük ve dilbilgisi kurallarından arındırılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak, ulusal dili olarak yazı...

Dil Devrimi, 1928, 1932, 1935, 1982, Ahmet Mithat Efendi, Atatürk, Harf Devrimi, Kurtuluş Savaşı, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal
Duyu sistemi
3 yıl önce

Duyu organı, stimülasyonlar (uyarılmalar) sonucu çevreden aldığı bilgileri elektrik impulslarına çeviren organ. Bilgiler, sinirler aracılığıyla beyne...

Mavi dil hastalığı
6 yıl önce

kesilen hayvanlardan alınan iç organ parçaları) gönderilmelidir. Bunlar, dalak, lenf yumrusu, karaciğer, tonsil, dil ve dudak parçalarıdır. Ancak burada...

Çerkes dilleri
6 yıl önce

(et); цы (saç); нэ (göz); Ӏэ (el); гу (kalp); пэ (burun); бзэгу (dil, organ); бзэ (dil, lisan); тхылъ (kӀtap); дагъэ (yağ); мазэ (ay); дин (din); бжьэ...

Karaciğer
3 yıl önce

ve oniki parmak bağırsağına yollar. Bu yüzden bu organ safra sisteminin bir parçası kabul edilir. Organ ayrıca doku sentezi ve normal yaşamsal işlevler...

Karaciğer, Karaciğer
Dil Derneği
3 yıl önce

Dil Derneği, 1982 Anayasası ile Türk Dil Kurumu özerk bir kurum olmaktan çıkıp hükûmete bağlı bir birim durumuna getirilince dilde özleştirme yanlılarının...

Dil Derneği, Dil Derneği
Organize İşler
3 yıl önce

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de baş rolünü oynadığı İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon...