Dil bilim

Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı.
Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlam bilimi) inceler.

Dil bilim

Dil bilim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dil bilimi

İlgili konuları ara

Yanıtlar