Dilekçe

Kısaca: Dilekçe Alm. Antrag (m), Gesuch (n), Fr. Petition (f), İng. Petition. Bir dileği, isteği veya şikayeti bildirmek üzere resmi dairelere sunulan imzalı yazı. Arzuhal ve istida kelimeleri de aynı manada kullanılır. Dilekçenin yazılması, şekli ve muhtevası önemli bir yer tutar. Geçmiş yüzyıldaki devletlerde, şikayet veya istek sahibi kişilerin tek tek veya topluca, yazılı olarak dilekçe sundukları bilinmektedir. İslam halifeleri ve hükümdarları, halkın sö ...devamı ☟

Dilekçe Alm. Antrag (m), Gesuch (n), Fr. Petition (f), İng. Petition. Bir dileği, isteği veya şikayeti bildirmek üzere resmi dairelere sunulan imzalı yazı. Arzuhal ve istida kelimeleri de aynı manada kullanılır.

Dilekçenin yazılması, şekli ve muhtevası önemli bir yer tutar. Geçmiş yüzyıldaki devletlerde, şikayet veya istek sahibi kişilerin tek tek veya topluca, yazılı olarak dilekçe sundukları bilinmektedir. İslam halifeleri ve hükümdarları, halkın sözlü ve yazılı dilekçelerle yaptıkları müracaatları bizzat kendileri veya kurdukları divanlarda değerlendirmişlerdir. Bu divanlara Mezalim veya Adalet Divanı denilirdi. Osmanlılar zamanında da, ilk önceleri bizzat padişahın iştirak ettiği divanlar teşkil edildi. Sonraları sadrazam veya sadaret kaymakamının başkanlığında Çarşamba Divanı adıyla her hafta toplanan divanlarda, halkın istek ve şikayetleri dinlenir, dilekçeleri değerlendirilir, hazır bulunan heyet tarafından davalar anında çözüme kavuşturulurdu. Osmanlı arşivleri dilekçe örnekleriyle doludur. Bunlar genellikle haksızlıktan şikayet, ücretin veya görevin taleb edilmesi veyahut bir yanlışlığın düzeltilmesi için verilirdi. Dilekçeler, şehirlerden köylere kadar idareci her makama verilebilirdi. Dilekçe yazmasını bilmeyenler arzuhalcilere yazdırırlardı.

Günümüzde vatandaşlar 1982 Anayasası’na göre, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara ve TBMM’ne yazı ile bildirme hakkına sahiptirler. Türkiye’de dilekçe hakkının kullanılması 1 Kasım 1984 tarih ve 3071 sayılı kanunun 4. maddesine göre TBMM ve idari makamlara verilen dilekçelerde; başvuru sahibinin adı ve soyadı ile, iş ve ikametgah adresinin ve imzasının bulunması mecburidir. Dava açmak için mahkemelere verilen dava dilekçelerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 179. maddesine göre bazı kayıtların bulunması lazımdır. Medeni Yargılama Hukukunda dava dilekçesinin başında dilekçenin verildiği mahkemenin adı, davacının ve davalının ad ve soyadları ile adresleri yazılır. Daha sonra, davanın konusu, dava sebebi ve hukuki sebepler gelir. Son olarak da, netice-i taleb, yani davacının karar verilmesini istediği şey açık bir biçimde yazılır. Dilekçenin altında, davacının veya vekilinin imzası yer alır. Bu arada davalının davacıya cevap vermesi için gerekli süre tanınır. İdari Yargılama Usulünde ise, idari davalar; Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına hitaben yazılmış dilekçelerle açılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

dilekçe

Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl:
"Dilekçeyi yazmaya başlamadan önce Zeliş'in nüfus cüzdanını inceledi."- N. Cumalı.

dilekçe

Türkçe dilekçe kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. petition, application, letter of application, request, address, prayer

dilekçe

bir dileği bildirmek için resmi orunlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu ya da pulsuz yazı, istida, arzuhal.

dilekçe

Türkçe dilekçe kelimesinin Fransızca karşılığı.
pétition [la], requête [la], adresse [la], demande [la], mémoire [la], supplique [la]

dilekçe

Türkçe dilekçe kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bittschrift, Eingabe, Ersuchen, Gesuch, Petition

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dilekçe
4 hafta önce

Dilekçe bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı. Osmanlı İmparatorluğu'nda istida ve arzuhâl adıyla...

Dilekçe hakkı
4 hafta önce

Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi...

Vasfi Gerger
3 yıl önce

Şanlıurfa Üyeliği (15 Ekim 1961 - 5 Haziran 1966), Cumhuriyet Senatosu Dilekçe ve Karma Dilekçe Komisyonları başkanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır...

Şenyurt, Perşembe
3 yıl önce

1965 yılında köyün ileri gelenlerinin Perşembe İlçesi Kaymakamlığına dilekçe ile müracaatı ve bu müracaat üzerine Ordu Valiliğinin ilgili kararı ile...

Şenyurt, Perşembe, Armut, Ceviz, Elma, Fındık, Hayvancılık, Kiraz, Perşembe, Sebze, Tarım, Türkiye
Arzuhâlci
3 hafta önce

dilekçe vs. yazan kişi. Arz-ı hâl Arapça kökenli bir kavramdır ve hâlini anlatma anlamına gelir. Bu kavramdan türeyen arzuhâl sözcüğü ise dilekçe anlamına...

Kanlı Pazar (1905)
4 hafta önce

Rus takvimine göre 9 Ocak) Petersburg'da işçilerin Çar II. Nikolay'a bir dilekçe sunmak üzere Kışlık Saray'a doğru sakin ve barışçıl bir yürüyüşe geçmeleri...

Kanlı Pazar (1905), 1904, 1905, 22 Ocak, 9 Ocak, Bakü, II. Nikolay, Japon, Kanlı Pazar (anlam ayrım), Petersburg, Rusya
Avrupa Birliği vatandaşlığı
3 hafta önce

Parlamentosu'na ya da Avrupa Ombudsmanı'na dilekçe yazabilme Avrupa Birliği kurumlarına birliğin herhangi bir resmî dilinde dilekçe yazabilme ve aynı dilde yanıt alabilme...

Muzaffer Arıkan (siyasetçi)
3 yıl önce

Yüksekokulu'nu bitirdi. Serbest Eczacılık, XIX.ve XX. Dönem Mardin Milletvekilliği ile TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır....

Muzaffer Arıkan (siyasetçi), 1947, Eczacılık, Ege Üniversitesi, Midyat, Mardin, Siyasetçi, TBMM, Türk, Türkiye