1. Sonunu düşünerek gelişigüzel konuşmaktan sakınmak
2. ölçülü konuşmak
rast gele konuşmamak.Dilini tutmasını bilmeyenlerin başına neler geldiğini sana söylemediler mi? Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Kendisine zarar getirebilecek sözleri söylemekten sakınmak
rasgele kanuşma mak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Gerişi güzel sonunda neler olacağım şünerek konuşmaktan sakınmak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Sonunu düşünerek gelişigüzel konuşmaktan sakınmak
3. ölçülü konuşmak
rast gele konuşmamak.Dilini tutmasını bilmeyenlerin başına neler geldiğini sana söylemediler mi? Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız
DILINI TUTMAK (türkçe) ingilizcesi
1. v. guard one's tongue
2. hold one's peace,
DILINI TUTMAK (türkçe) fransızcası
1. tenir sa langue
DILINI TUTMAK (türkçe) almancası
1. seine Zunge im Zaum halten
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dil

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan ...

Oruç

Oruç genel anlamda Tanrıya ibadet amacıyla yeme içme gibi birçok şeyden belli bir süreliğine kendini alıkoyma.

Hitit

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri ...

Aleviler'de Inanç Anlayışı

Alevilerde inanç ve ibadet anlayışının kendine özgü yönleri bulunmaktadır. Bu anlayışın temeli biçimden çok özü esas almasına dayanır. Biçimsel anlamda ibadetin bir araç, olgun insan olmanın ise esas amaç olduğu kabul edildiğinden cemlere katılmak, oruç tutmak yetmez. ...

Arkeolojinin Tanımı

Arkeolojinin Tanımı:a.Kelime Anlamı:Arkhaio: eski (yunanca)logos: bilim (yunanca)Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir.

Divan-ı Lügat-it Türk

Divân-ı Lügati't-Türk, Kaşgârlı Mahmut tarafından 25 Ocak 1072'de yazılmaya başlanmış ve 10 Şubat 1074'te bitirilmiştir. Abbasî Halifesi El-Kaim döneminde yazılmış, Halife Muktadi Bi'llah'a sunulmuştur. Bu kitap Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin de Arapça kadar ...

Hitit Uygarlığı

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri ...

Elli Dört Farz

Elli Dört Farz her Müslümanın öğrenmesi ve uyması gereken dini emirlerden Ünlü olanları. Çocuk balig olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhidi (La ilahe illallah Muhammedün Resulullah) söyleyince, bunun manasını bilip, inanınca, Müslüman olur. Bunların her Müslüman gibi, ...

Kaşgarlı Mahmut

Kaşgarlı Mahmut, (d. 1008 - ö. 1105). Kaşgar'dan 45 km güney batıda Opal kasabasında dünyaya geldi.(Bazı kaynaklarda Isık Köl yakınındaki Bars Kul'da doğmuştur -Jean Paul Roux - Türklerin Tarihi). Tam adı "Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed"dir. Karahanlı soyundan asil bir ailenin ...

Sasani İmparatorluğu

Sasani Devleti, Sasani İmparatorluğu veya Sasaniler (ساسانیان) dördüncü İran Hanedanlığı ve ikinci Fars İmparatorluğunun adıdır (226 - 651). Sasani hanedanlığı son Arşaklı kralı Artabanus IV'ü yenmesinin ardından Ardashir I ...

Albus Dumbledore

Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore (1881-1997), J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisindeki bir kurgusal karakterdir.

Çevirici Diller

Bir Çevirme Dili (Assembly Language) bilgisayar programlarının yazılmasında kullanılan alt seviyeli bir dildir. Assembly dili programlarının yazılımında insan dostu sembollerin “mnemonics” kullanılması, daha fazla hataya yatkın ve zaman alıcı ilk bilgisayarlarda kullanılmış ...

Farsça Sözcükler

Farsça Sözcükler واژه‌های فارسی

Dil (filoloji)

Dil veya lîsan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur.