Dinozorlar Listesi

Kısaca: ICZN) kuralları çerçevesinde belirlenir. Kullanılan teknik terimler şunlardır: ...devamı ☟

I

C

Z

N

) kuralları çerçevesinde belirlenir. Kullanılan teknik terimler şunlardır: * Genç sinonim, (junior synonyms) :

D

aha önce yayınlanan isimlendirme ile aynı anlama gelen isim. İki veya daha fazla cins resmen belirlenmiş ve biyolojik tipi daha sonra aynı cins olduğunu gösteriyorsa ilk yayınlanan (kronolojik sırayla) yaşlı sinonimdir ve diğer bütün örnekleri genç sinonimdir (junior synonyms).

S

enior synonyms
(yaşlı sinonim) isimler I

C

Z

N

aksini belirtmedikçe genellikle öncelikli kullanılırlar (bkz.Tyrannosaurus). *

N

omen nudum
(Latince "çıplak isim"):

Y

ayınlarda yer alan ancak henüz resmi olarak I

C

Z

N

standartlarına göre yayınlanmamış isimdir.

N

omina nuda
(çoğulu). *

N

omen oblitum
(Latince "unutulan isim"): Özgün isim teklifi sunumundan sonra elli yıl bilim dünyasında kullanılmamış olan isimdir. *

B

aşka şekilde kullanılan isim
:

R

esmi olarak yayınlanan ancak zaten başka bir isimlendirmede kullanılan isimlerdir.

B

u ikinci kullanım (tüm sonraki kullanımları gibi) geçersizdir ve adının değiştirilmesi gerekir.

B

aşka şekilde kullanılan isim geçerli jenerik isim değildir. *

N

omen dubium
(Latince "şüpheli isim"):

B

enzersiz tanısal özellikleri olmayan fosilleri nitelendiren isimdir.

B

u son derece öznel ve tartışmalı bir isimlendirme olabilir (bakınız Hadrosaurus) bu yüzden bu listede yer almamıştır. A *

A

achenosaurus
*

A

ardonyx
*

A

bdallahsaurus
nomen nudum, muhtemelen

B

rachiosaurus
veya Giraffatitan *

A

belisaurus
*

A

brictosaurus
*

A

brosaurus
*

A

bydosaurus
*

A

canthopholis
*

A

chelousaurus
*

A

chillesaurus
*

A

chillobator
* "

A

cracanthus
" - Orjinal adı

A

crocanthosaurus
*

A

cristavus
*

A

crocanthosaurus
*

A

ctiosaurus
– muhtemelen bir ichthyosaur *

A

damantisaurus
*

A

dasaurus
*

A

deopapposaurus
*

A

egyptosaurus
*

A

eolosaurus
*

A

episaurus
*

A

erosteon
*

A

etonyx

M

uhtemel genç sinonimi olduğu dinozor;

M

assospondylus
*

A

frovenator
*

A

gathaumas
*

A

ggiosaurus
– gerçekte bir metriorhynchid, crocodilia *

A

gilisaurus
*

A

gnosphitys
*

A

grosaurus
– muhtemelen genç sinonimi olduğu dinozor; Thecodontosaurus *

A

gujaceratops
*

A

gustinia
*

A

hshislepelta
* "

A

irakoraptor
" – nomen nudum *

A

jkaceratops
*

A

lamosaurus
* "

A

lashansaurus
" – nomen nudum;

S

haochilong
*

A

laskacephale
*

A

lbalophosaurus
*

A

lbertaceratops
*

A

lbertonykus
*

A

lbertosaurus
*

A

lbinykus
*

A

lbisaurus
– bir non-dinosaurian reptile *

A

lectrosaurus
*

A

letopelta
*

A

lgoasaurus
*

A

lioramus
*

A

liwalia
– genç sinonimi olduğu;

E

ucnemesaurus
*

A

llosaurus
*

A

locodon
*

A

ltirhinus
*

A

ltispinax
*

A

lvarezsaurus
*

A

lwalkeria
*

A

lxasaurus
*

A

margasaurus
*

A

margatitanis
*

A

mazonsaurus
*

A

mmosaurus
*

A

mpelosaurus
*

A

mphicoelias
* "

A

mphicoelicaudia
" – nomen nudum; muhtemelen Huabeisaurus * "

A

mphisaurus
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi, şimdi

A

nchisaurus
olarak bilinir. *

A

mtocephale
*

A

mtosaurus
– muhtemelen Talarurus *

A

murosaurus
*

A

mygdalodon
*

A

nabisetia
*

A

nasazisaurus
*

A

natosaurus
– genç sinonimi olduğu;

E

dmontosaurus
*

A

natotitan
*

A

nchiceratops
*

A

nchiornis
*

A

nchisaurus
*

A

ndesaurus
*

A

ngaturama

M

uhtemelen genç sinonimi olduğu; Irritator * "

A

ngloposeidon
" – nomen nudum *

A

ngolatitan
*

A

ngulomastacator
*

A

niksosaurus
*

A

nimantarx
*

A

nkistrodon
– gerçekte bir proterosuchid archosauriform *

A

nkylosaurus
*

A

nodontosaurus
– genç sinonimi olduğu;

E

uoplocephalus
veya

D

yoplosaurus
*

A

noplosaurus
*

A

nserimimus
*

A

ntarctopelta
*

A

ntarctosaurus
*

A

ntetonitrus
*

A

nthodon
– gerçekte bir pareiasaur *

A

ntrodemus
– muhtemelen genç sinonimi olduğu;

A

llosaurus
*

A

patodon
– muhtemelen genç sinonimi olduğu;

A

llosaurus
*

A

patosaurus
– popüler olarak

B

rontosaurus
ismiyle bilinir. *

A

ppalachiosaurus
*

A

ragosaurus
*

A

ralosaurus
* "

A

raucanoraptor
" – nomen nudum;

N

euquenraptor
*

A

rchaeoceratops
*

A

rchaeodontosaurus
*

A

rchaeopteryx
* "

A

rchaeoraptor
" – kuş olarak bilinir;

Y

anornis
ve dromaeosaur

M

icroraptor
*

A

rchaeornis
– genç sinonimi olduğu; kuş

A

rchaeopteryx
*

A

rchaeornithoides
*

A

rchaeornithomimus
*

A

rchaeovolans
– genç sinonimi olduğu; kuş

Y

anornis
*

A

rctosaurus
– bir çeşit non-dinosaurian reptile *

A

rcusaurus
*

A

renysaurus
*

A

rgentinosaurus
*

A

rgyrosaurus
*

A

ristosaurus
– genç sinonimi olduğu;

M

assospondylus
*

A

ristosuchus
*

A

rizonasaurus
– gerçekte bir rauisuchia * "

A

rkanosaurus
" – "

A

rkansaurus
" isminin varyantı * "

A

rkansaurus
" – nomen nudum *

A

rkharavia
*

A

rrhinoceratops
*

A

rstanosaurus
*

A

siaceratops
*

A

siamericana
*

A

siatosaurus
*

A

strodon
*

A

strodonius
– genç sinonimi olduğu;

A

strodon
*

A

strodontaurus
– genç sinonimi olduğu;

A

strodon
*

A

sylosaurus
*

A

tacamatitan
*

A

tlantosaurus

M

uhtemel genç sinonimi olduğu;

A

patosaurus
veya

C

amarasaurus
*

A

tlasaurus
*

A

tlascopcosaurus
*

A

trociraptor
*

A

tsinganosaurus
*

A

ublysodon
*

A

ucasaurus
* "

A

ugustia
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi, şimdi

A

gustinia
olarak bilinir. *

A

uroraceratops
*

A

ustralodocus
*

A

ustralovenator
*

A

ustrocheirus
*

A

ustroraptor
*

A

ustrosaurus
*

A

vaceratops
* "

A

valonia
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi;

A

valonianus
olarak bilinir *

A

valonianus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur *

A

viatyrannis
*

A

vimimus
*

A

vipes
– muhtemelen bir non-dinosaurian dinosauromorph *

A

visaurus
– gerçekte bir enantiornithine kuş *

A

zendohsaurus
– bir non-dinosaurian archosauromorph B *

B

actrosaurus
*

B

agaceratops
*

B

agaraatan
*

B

ahariasaurus
*

B

ainoceratops
* "

B

akesaurus
" – nomen nudum *

B

alaur
*

B

alochisaurus
*

B

ambiraptor
*

B

anji
*

B

aotianmansaurus
*

B

arapasaurus
*

B

arilium
*

B

arosaurus
*

B

arrosasaurus
*

B

arsboldia
*

B

aryonyx
* "

B

ashunosaurus
" – nomen nudum *

B

asutodon
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur *

B

athygnathus
– gerçekte bir pelycosaur *

B

aurutitan
* "

B

ayosaurus
" – nomen nudum *

B

ecklespinax
* "

B

eelemodon
" – nomen nudum *

B

eipiaosaurus
*

B

eishanlong
*

B

ellusaurus
*

B

elodon
– gerçekte bir phytosaur *

B

erberosaurus
*

B

etasuchus
*

B

ienosaurus
*

B

ihariosaurus
* "

B

ilbeyhallorum
" – nomen nudum;

C

edarpelta
*

B

issektipelta
*

B

istahieversor
* "

B

lancocerosaurus
" – nomen nudum, muhtemelen

B

rachiosaurus
veya Giraffatitan *

B

lasisaurus
*

B

likanasaurus
*

B

olong
*

B

onapartenykus
*

B

onatitan
*

B

onitasaura
*

B

orealosaurus
*

B

orogovia
*

B

othriospondylus
*

B

rachiosaurus
*

B

rachyceratops
*

B

rachylophosaurus
*

B

rachypodosaurus
*

B

rachyrophus
– genç sinonimi olduğu;

C

amptosaurus
*

B

rachytaenius
– non-dinosaurian reptile, muhtemelen

D

akosaurus
ile aynı *

B

rachytrachelopan
*

B

radycneme
*

B

rasileosaurus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur *

B

reviceratops
*

B

rohisaurus
*

B

rontomerus
* "

B

rontoraptor
" – nomen nudum *

B

rontosaurus
– genç sinonimi olduğu;

A

patosaurus
*

B

ruhathkayosaurus
*

B

ugenasaura
– genç sinonimi olduğu; Thescelosaurus *

B

uitreraptor
* "

B

yranjaffia
" – nomen nudum;

B

yronosaurus
*

B

yronosaurus
C *

C

aenagnathasia
*

C

aenagnathus
– muhtemelen genç sinonimi olduğu;

C

hirostenotes
*

C

alamosaurus
*

C

alamospondylus
Fox, 1866 * "

C

alamospondylus
" Lydekker, 1889 –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi,

C

alamosaurus
olarak bilinir. *

C

allovosaurus
*

C

amarasaurus
*

C

amelotia
*

C

amposaurus
* "

C

amptonotus
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi,

C

amptosaurus
olarak bilinir *

C

amptosaurus
* "

C

ampylodon
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi,

C

ampylodoniscus
olarak bilinir *

C

ampylodoniscus
* "

C

apitalsaurus
" – nomen nudum *

C

archarodontosaurus
*

C

ardiodon
* "

C

arnosaurus
" – nomen nudum *

C

arnotaurus
*

C

aseosaurus
*

C

athartesaura
*

C

athetosaurus
– genç sinonimi olduğu;

C

amarasaurus
*

C

audipteryx
*

C

audocoelus
– genç sinonimi olduğu; Teinurosaurus *

C

aulodon
– genç sinonimi olduğu;

C

amarasaurus
*

C

edarosaurus
*

C

edarpelta
*

C

edrorestes
*

C

entemodon
– gerçekte bir phytosaur *

C

entrosaurus
*

C

erasinops
*

C

eratonykus
*

C

eratops
*

C

eratosaurus
*

C

etiosauriscus
*

C

etiosaurus
*

C

hangchunsaurus
* "

C

hangdusaurus
" – nomen nudum * "

C

hangtusaurus
" – variant spelling of "

C

hangdusaurus
" *

C

haoyangosaurus

C

hondrosteosaurus
isminin yanlış telaffuzu. *

C

hromogisaurus
*

C

huandongocoelurus
*

C

huanjiesaurus
*

C

hubutisaurus
*

C

hungkingosaurus
*

C

huxiongosaurus
* "

C

inizasaurus
" – nomen nudum *

C

ionodon
*

C

itipati
*

C

ladeiodon
– gerçekte bir non-dinosaurian rauisuchian (Teratosaurus) *

C

laorhynchus
– muhtemelen Triceratops *

C

laosaurus
*

C

larencea
– gerçekte bir sphenosuchian (

S

phenosuchus
) *

C

lasmodosaurus
*

C

lepsysaurus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur * "

C

levelanotyrannus
" – nomen nudum;

N

anotyrannus
*

C

oahuilaceratops
*

C

oelophysis
* "

C

oelosaurus
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi, Ornithomimus ve

A

rchaeornithomimus
olarak bilinir.
*

C

oeluroides
*

C

oelurosauravus
– gerçekte bir avicephalan diapsid * "

C

oelurosaurus
" – nomen nudum *

C

oelurus
*

C

olepiocephale
*

C

olonosaurus
– genç sinonimi olduğu; kuş Ichthyornis dispar * "

C

oloradia
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi,

C

oloradisaurus
olarak bilinir. *

C

oloradisaurus
* "

C

olossosaurus
" – nomen nudum;

P

elorosaurus
* "

C

omanchesaurus
" – nomen nudum *

C

ompsognathus
*

C

ompsosuchus
*

C

oncavenator
*

C

onchoraptor
*

C

ondorraptor
*

C

orythosaurus
*

C

raspedodon
*

C

rataeomus
– genç sinonimi olduğu;

S

truthiosaurus
*

C

raterosaurus
*

C

reosaurus
– genç sinonimi olduğu;

A

llosaurus
*

C

richtonsaurus
*

C

ristatusaurus
*

C

rosbysaurus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosauriform *

C

ruxicheiros
*

C

ryolophosaurus
*

C

ryptodraco
– * "

C

ryptoraptor
" – nomen nudum *

C

ryptosaurus
*

C

ryptovolans
– genç sinonimi olduğu;

M

icroraptor
*

C

umnoria
* "

C

ylindricodon
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi, Hylaeosaurus olarak bilinir. *

C

ystosaurus
– gerçekte bir crocodilian D *

D

aanosaurus
*

D

acentrurus
* "

D

achongosaurus
" *

D

eltadromeus
*

D

emandasaurus
*

D

enversaurus
– genç sinonimi olduğu;

E

dmontonia
*

D

euterosaurus
– gerçekte bir therapsid *

D

iabloceratops
*

D

iamantinasaurus
*

D

ianchungosaurus
– gerçekte bir crocodilian * "

D

iceratops
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi,

N

edoceratops
olarak bilinir. *

D

iceratus
– genç sinonimi olduğu;

N

edoceratops
*

D

iclonius
*

D

icraeosaurus
*

D

idanodon
– muhtemelen genç sinonimi olduğu; Lambeosaurus *

D

ilong
*

D

ilophosaurus
*

D

imodosaurus
– genç sinonimi olduğu;

P

lateosaurus
*

D

inheirosaurus
*

D

inodocus
* "

D

inosaurus
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi, şimdi genç sinonimi olduğu;

P

lateosaurus
*

D

inotyrannus
– genç sinonimi olduğu; Tyrannosaurus *

D

iplodocus
*

D

iplotomodon
*

D

iracodon
– genç sinonimi olduğu;

S

tegosaurus
*

D

olichosuchus
*

D

ollodon
* "

D

omeykosaurus
" – nomen nudum *

D

ongbeititan
*

D

ongyangosaurus
*

D

oratodon
– gerçekte bir crocodilian *

D

oryphorosaurus
*

D

raconyx
*

D

racopelta
*

D

racorex
– muhtemelen bir juvenil

P

achycephalosaurus
*

D

racovenator
*

D

ravidosaurus
– gerçekte bir plesiosaurian *

D

rinker
*

D

romaeosauroides
*

D

romaeosaurus
*

D

romiceiomimus
*

D

romicosaurus
– genç sinonimi olduğu;

M

assospondylus
*

D

rusilasaura
*

D

ryosaurus
*

D

ryptosauroides
*

D

ryptosaurus
*

D

ubreuillosaurus
*

D

uriatitan
*

D

uriavenator
*

D

ynamosaurus
– genç sinonimi olduğu; Tyrannosaurus *

D

yoplosaurus
*

D

ysalotosaurus
– genç sinonimi olduğu;

D

ryosaurus
*

D

ysganus
*

D

yslocosaurus
*

D

ystrophaeus
*

D

ystylosaurus
– genç sinonimi olduğu;

S

upersaurus
E *

E

chinodon
*

E

dmarka
*

E

dmontonia
*

E

dmontosaurus
*

E

fraasia
*

E

iniosaurus
*

E

krixinatosaurus
*

E

lachistosuchus
– bir rhynchocephalian *

E

laphrosaurus
*

E

lmisaurus
*

E

lopteryx
*

E

losaurus
– genç sinonimi olduğu;

A

patosaurus
*

E

lrhazosaurus
* "

E

lvisaurus
" – nomen nudum;

C

ryolophosaurus
*

E

mausaurus
*

E

mbasaurus
*

E

mpaterias

E

panterias
isminin yanlış telaffuzu. *

E

nigmosaurus
*

E

obrontosaurus
*

E

ocarcharia
*

E

oceratops
– genç sinonimi olduğu;

C

hasmosaurus
*

E

ocursor
*

E

odromaeus
* "

E

ohadrosaurus
" – nomen nudum;

E

olambia
*

E

olambia
*

E

olosaurus
–"Khetranisaurus" isminin yanlış telaffuzu * Khetranisaurus *Kileskus * Kinnareemimus * "Kitadanisaurus" – nomen nudum; Fukuiraptor * "Kittysaurus" – nomen nudum;

E

otyrannus
* Klamelisaurus * Kol * Koparion * Koreaceratops * Koreanosaurus Huh et al., 2011 * "Koreanosaurus" Kim, 1979 * "Koreasaurus" * Liaoceratops * Liaoningosaurus * "Liassaurus" – nomen nudum * Libycosaurus – gerçekte bir anthracothere mammal * Ligabueino * Ligabuesaurus * "Ligomasaurus" – nomen nudum, muhtemelen

B

rachiosaurus
veya Giraffatitan * "Likhoelesaurus" – nomen nudum; muhtemelen non-dinosaurian * Liliensternus * Limaysaurus * "Limnornis" * "Limnosaurus" * Limusaurus * Linhenykus * Linheraptor * Linhevenator * Lirainosaurus * Lisboasaurus – gerçekte bir crocodilian * Liubangosaurus * Loncosaurus * Longisquama – * Longosaurus – genç sinonimi olduğu;

C

oelophysis
* Lophorhothon * Lophostropheus * Loricatosaurus * Loricosaurus – muhtemel genç sinonimi olduğu;

N

euquensaurus
* Losillasaurus * Lourinhanosaurus * Lourinhasaurus * Luanchuanraptor * "Luanpingosaurus" – nomen nudum;

P

sittacosaurus
* Lucianosaurus – gerçekte bir non-dinosaurian archosauriform * Lufengocephalus – genç sinonimi olduğu; Lufengosaurus * Lufengosaurus * Lukousaurus * Luoyanggia * Lurdusaurus * Lusitanosaurus * Lusotitan * Lycorhinus M *

M

acelognathus
– gerçekte bir sphenosuchian crocodilian *

M

achairasaurus
*

M

acrodontophion
*

M

acrogryphosaurus
*

M

acrophalangia
– genç sinonimi olduğu;

C

hirostenotes
* "

M

acroscelosaurus
" – nomen nudum; muhtemel genç sinonimi olduğu; Tanystropheus *

M

acrurosaurus
* "

M

adsenius
" – nomen nudum *

M

agnirostris
*

M

agnosaurus
* "

M

agulodon
" – nomen nudum *

M

agyarosaurus
*

M

ahakala
*

M

aiasaura
*

M

ajungasaurus
*

M

ajungatholus
– muhtemel genç sinonimi olduğu;

M

ajungasaurus
*

M

alarguesaurus
*

M

alawisaurus
*

M

aleevosaurus
– genç sinonimi olduğu; Tarbosaurus *

M

aleevus
*

M

amenchisaurus
* "

M

anidens
" – nomen nudum *

M

andschurosaurus
*

M

anospondylus
– eş anlamlısı Tyrannosaurus *

M

antellisaurus
*

M

apusaurus
*

M

arasuchus
– gerçekte bir non-dinosaurian dinosauromorph *

M

arisaurus
*

M

armarospondylus
– muhtemel genç sinonimi olduğu;

B

othriospondylus
*

M

arshosaurus
*

M

asiakasaurus
*

M

assospondylus
*

M

axakalisaurus
*

M

edusaceratops
* "

M

egacervixosaurus
" – nomen nudum * "

M

egadactylus
" – * "

M

egadontosaurus
" – nomen nudum;

M

icrovenator
*

M

egalosaurus
*

M

egapnosaurus
*

M

egaraptor
*

M

ei
*

M

elanorosaurus
*

M

endozasaurus
* "

M

erosaurus
" – nomen nudum *

M

etriacanthosaurus
* "

M

icrocephale
" – nomen nudum * "

M

icroceratops
" – *

M

icroceratus
*

M

icrocoelus
– genç sinonimi olduğu;

S

altasaurus
* "

M

icrodontosaurus
" – nomen nudum *

M

icrohadrosaurus
*

M

icropachycephalosaurus
*

M

icroraptor
*

M

icrosaurops
– genç sinonimi olduğu;

S

altasaurus
*

M

icrovenator
* "

M

ifunesaurus
" – nomen nudum *

M

inmi
*

M

inotaurasaurus
*

M

iragaia
*

M

irischia
* "

M

oabosaurus
" – nomen nudum *

M

ochlodon
* "

M

ohammadisaurus
" – nomen nudum; Tornieria *

M

ojoceratops
*

M

ongolosaurus
*

M

onkonosaurus
*

M

onoclonius
*

M

onolophosaurus
* "

M

ononychus
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi,

M

ononykus
olarak bilinir. *

M

ononykus
*

M

ontanoceratops
*

M

orinosaurus
*

M

orosaurus
– genç sinonimi olduğu;

C

amarasaurus
* "

M

oshisaurus
" – nomen nudum; ?

M

amenchisaurus
* "

M

tapaiasaurus
" – nomen nudum, muhtemelen

B

rachiosaurus
veya Giraffatitan * "

M

totosaurus
" – nomen nudum;

D

icraeosaurus
*

M

ussaurus
*

M

uttaburrasaurus
*

M

uyelensaurus
*

M

ymoorapelta
N *

N

aashoibitosaurus
*

N

ambalia
*

N

anningosaurus
*

N

anosaurus
*

N

anotyrannosaurus

N

anotyrannus
isminin yanlış telaffuzu *

N

anotyrannus
– muhtemelen bir juvenil Tyrannosaurus veya tyrannosaurid *

N

anshiungosaurus
*

N

anyangosaurus
*

N

arambuenatitan
* "

N

ectosaurus
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi, Kritosaurus olarak bilinir. *

N

edcolbertia
*

N

edoceratops
*

N

eimongosaurus
* "

N

emegtia
" –

U

luslararası

Z

oolojik

A

dlandırma Kodu
ismi,

N

emegtomaia
olarak bilinir *

N

emegtomaia
*

N

emegtosaurus
* "

N

eosaurus
" – muhtemel genç sinonimi olduğu;Hypsibema) *

N

eosodon
*

N

eovenator
*

N

euquenraptor
*

N

euquensaurus
* "

N

ewtonsaurus
" – nomen nudum * "

N

gexisaurus
" – nomen nudum *

N

igersaurus
* "

N

inghsiasaurus
" – nomen nudum;

P

inacosaurus
*

N

iobrarasaurus
*

N

ipponosaurus
*

N

oasaurus
*

N

odocephalosaurus
*

N

odosaurus
*

N

omingia
*

N

opcsaspondylus
*

N

othronychus
*

N

otoceratops
*

N

otohypsilophodon
* "

N

ouerosaurus
" * Othnielia * Othnielosaurus * "Otogosaurus" – nomen nudum * Ouranosaurus * Oviraptor * "Ovoraptor" – nomen nudum; Velociraptor *Owenodon * Oxalaia * Ozraptor P *

P

achycephalosaurus
*

P

achyrhinosaurus
*

P

achysauriscus
– muhtemel genç sinonimi olduğu;

P

lateosaurus
*

P

achysaurops
– muhtemel genç sinonimi olduğu;

P

lateosaurus
* "

P

achysaurus
" – preoccupied ismi,

P

achysauriscus
olarak da bilinir; muhtemel genç sinonimi olduğu;

P

lateosaurus
*

P

achyspondylus
– muhtemel genç sinonimi olduğu;

M

assospondylus
*

P

akisaurus
*

P

alaeoctonus
– gerçekte bir phytosaur *

P

alaeocursornis
– muhtemelen bir kuş * "

P

alaeolimnornis
" – nomen nudum;

P

alaeocursornis
, probable kuş *

P

alaeopteryx
– muhtemelen bir kuş *

P

alaeosauriscus
– genç sinonimi olduğu;

P

aleosaurus
* "

P

alaeosaurus
"

R

iley &

S

tutchbury, 1836 –

P

aleosaurus
olarak bilinir * "

P

alaeosaurus
" Fitzinger, 1840 –

S

phenosaurus
olarak bilinir, bir non-dinosaurian procolophonid *

P

alaeoscincus
*

P

aleosaurus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur *

P

aludititan
*

P

aluxysaurus
*

P

ampadromaeus
*

P

amparaptor
*

P

anamericansaurus
*

P

anoplosaurus
*

P

anphagia
*

P

antydraco
* "

P

araiguanodon
" – nomen nudum;

B

actrosaurus
*

P

aralititan
*

P

aranthodon
*

P

ararhabdodon
*

P

arasaurolophus
*

P

areiasaurus
– gerçekte bir pareiasaur * "

P

arhabdodon
" *

P

haedrolosaurus
*

P

huwiangosaurus
*

P

hyllodon
*

P

iatnitzkysaurus
*

P

icrodon
– genç sinonimi olduğu;

A

valonianus
*

P

inacosaurus
*

P

isanosaurus
*

P

itekunsaurus
*

P

iveteausaurus
*

P

lanicoxa
*

P

lateosauravus
*

P

lateosaurus
*

P

latyceratops
*

P

leurocoelus
– muhtemelen

A

strodon
*

P

leuropeltus
– genç sinonimi olduğu;

S

truthiosaurus
*

P

neumatoarthrus
– gerçekte bir turtle *

P

neumatoraptor
*

P

odokesaurus
*

P

oekilopleuron
*

P

olacanthoides
– genç sinonimi olduğu; Hylaeosaurus *

P

olacanthus
*

P

olyodontosaurus
– genç sinonimi olduğu; Troodon *

P

olyonax
*

P

onerosteus
*

P

oposaurus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur *

P

ostosuchus
– gerçekte bir rauisuchian *

P

radhania
*

P

renocephale
*

P

renoceratops
*

P

riconodon
*

P

riodontognathus
*

P

robactrosaurus
*

P

roceratops
– genç sinonimi olduğu

C

eratops
*

P

roceratosaurus
*

P

rocerosaurus
von Huene, 1902 – gerçekte bir prolacertiform archosauromorph * "

P

rocerosaurus
" Fritsch, 1905 –

P

onerosteus
olarak bilinir. *

P

rocheneosaurus
– genç sinonimi olduğu; Lambeosaurus *

P

rocompsognathus
*

P

rodeinodon
* "

P

roiguanodon
" – nomen nudum; Iguanodon *

P

ropanoplosaurus
*

P

roplanicoxa
*

P

rosaurolophus
*

P

rotarchaeopteryx
*

P

rotecovasaurus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosauriform *

P

rotiguanodon
– genç sinonimi olduğu;

P

sittacosaurus
*

P

rotoavis
– *

P

rotoceratops
*

P

rotognathosaurus
* "

P

rotognathus
" –

P

rotognathosaurus
olarak bilinir *

P

rotohadros
*

P

rotorosaurus
von

M

eyer, 1830 – gerçekte bir non-dinosaurian reptile * "

P

rotorosaurus
" Lambe, 1914 –

C

hasmosaurus
olarak bilinir * "

P

rotrachodon
" – nomen nudum; Orthomerus * "

P

royandusaurus
" – nomen nudum; Hexinlusaurus. *

P

seudolagosuchus
– gerçekte bir non-dinosaurian dinosauromorph *

P

sittacosaurus
*

P

teranodon
*

P

teropelyx
*

P

terospondylus
*

P

uertasaurus
*

P

ukyongosaurus
*

P

ycnonemosaurus
*

P

yroraptor
Q *

Q

antassaurus
*

Q

iaowanlong
*

Q

inlingosaurus
*

Q

ingxiusaurus
*

Q

iupalong
*

Q

uaesitosaurus
*

Q

uilmesaurus
R *

R

achitrema
– muhtemelen bir ichthyosaur *

R

ahiolisaurus
* "

R

ahona
" –

R

ahonavis
olarak bilinir. *

R

ahonavis
– muhtemelen bir kuş *

R

ajasaurus
*

R

apator
*

R

apetosaurus
*

R

aptorex
*

R

atchasimasaurus
*

R

ayososaurus
*

R

azanandrongobe
– bir theropod veya crocodylomorph olabilir. *

R

ebbachisaurus
*

R

egnosaurus
* "

R

evueltoraptor
" – nomen nudum; genç sinonimi olduğu; Gojirasaurus *

R

evueltosaurus
– gerçekte bir pseudosuchian *

R

habdodon
*

R

hadinosaurus
– non-dinosaurian olabilir, muhtemelen crocodilian *

R

hodanosaurus
– genç sinonimi olduğu;

S

truthiosaurus
*

R

hoetosaurus
*

R

hopalodon
– gerçekte bir synapsid *

R

icardoestesia
– *

R

ichardoestesia
* "

R

ileya
" –

R

ileyasuchus
olarak bilinir. *

R

ileyasuchus
– *

R

inchenia
*

R

inconsaurus
*

R

ioarribasaurus
– genç sinonimi olduğu;

C

oelophysis
*

R

iojasaurus
*

R

iojasuchus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur *

R

ocasaurus
* "

R

occosaurus
" – nomen nudum;

M

elanorosaurus
*

R

ubeosaurus
*

R

uehleia
*

R

ugops
* "

R

utellum
" – *

R

uyangosaurus
S *

S

acisaurus
– muhtemelen bir dinosauromorph *

S

ahaliyania
*

S

aichania
* "

S

alimosaurus
" – nomen nudum, muhtemelen

B

rachiosaurus
veya Giraffatitan *

S

altasaurus
*

S

altopus
– muhtemelen bir dinosauromorph * "

S

altriosaurus
" – nomen nudum * "

S

anchusaurus
" – nomen nudum * "

S

angonghesaurus
" – nomen nudum *

S

anjuansaurus
*

S

anpasaurus
*

S

antanaraptor
*

S

arahsaurus
*

S

arcolestes
*

S

arcosaurus
*

S

aturnalia
*

S

auraechinodon
nomen nudum *

S

auroposeidon
*

S

aurornithoides
*

S

aurornitholestes
*

S

cansoriopteryx
– muhtemel genç sinonimi olduğu;

E

pidendrosaurus
*

S

caphonyx
– gerçekte bir rhynchosaur *

S

celidosaurus
*

S

cipionyx
*

S

cleromochlus
– gerçekte bir non-dinosaurian avemetatarsalian *

S

colosaurus
– genç sinonimi olduğu;

E

uoplocephalus
* "

S

crotum
" – *

S

cutellosaurus
*

S

ecernosaurus
*

S

egisaurus
*

S

egnosaurus
*

S

eismosaurus
– genç sinonimi olduğu;

D

iplodocus
*

S

eitaad
* "

S

elimanosaurus
" – nomen nudum;

D

icraeosaurus
*

S

ellacoxa
*

S

ellosaurus
– genç sinonimi olduğu;

P

lateosaurus
*

S

erendipaceratops
*

S

hamosaurus
*

S

hanag
*

S

hanshanosaurus
– genç sinonimi olduğu; Tarbosaurus *

S

hantungosaurus
*

S

hanxia
*

S

hanyangosaurus
*

S

haochilong
*

S

henzhouraptor
– gerçekte bir kuş; genç sinonimi olduğu; Jeholornis. *

S

henzhousaurus
*

S

hidaisaurus
*

S

hixinggia
*

S

huangmiaosaurus
*

S

hunosaurus
*

S

huosaurus
*

S

inornithoides
*

S

inornithomimus
*

S

inornithosaurus
*

S

inosauropteryx
*

S

inosaurus
*

S

inotyrannus
*

S

inovenator
*

S

inraptor
*

S

inucerasaurus
– genç sinonimi olduğu;

S

inusonasus
*

S

inusonasus
*

S

korpiovenator
* "

S

milodon
" –

Z

anclodon
olarak bilinir. *

S

onidosaurus
*

S

onorasaurus
*

S

phaerotholus
*

S

phenosaurus
– gerçekte bir non-dinosaurian reptile *

S

phenospondylus
– genç sinonimi olduğu; Iguanodon *

S

pinophorosaurus
*

S

pinops
*

S

pinosaurus
*

S

pinostropheus
*

S

pinosuchus
– gerçekte bir non-dinosaurian reptile *

S

pondylosoma
– muhtemelen bir rauisuchian *

S

qualodon
– gerçekte bir cetacean *

S

taurikosaurus
*

S

tegoceras
*

S

tegopelta
*

S

tegosaurides
* "

S

tegosauroides
" * Tarascosaurus * Tarbosaurus * Tarchia * Tastavinsaurus * Tatankacephalus * Tatankaceratops * Tatisaurus * Taveirosaurus * Tawa * Tawasaurus – genç sinonimi olduğu; Lufengosaurus * Tazoudasaurus * Technosaurus – muhtemelen bir dinosauromorph * Tecovasaurus – gerçekte bir non-dinosaurian archosauriform * Tehuelchesaurus * Teinurosaurus * "Teleocrater" – nomen nudum; muhtemelen non-dinosaurian * Telmatosaurus * "Tenantosaurus" – nomen nudum; Tenontosaurus * "Tenchisaurus" – nomen nudum; actually an unpublished museum name forTianchisaurus * Tendaguria * Tenontosaurus * Teratophoneus * Teratosaurus – gerçekte bir non-dinosaurian archosaur * Termatosaurus – gerçekte bir phytosaur * Tethyshadros * Tetragonosaurus – genç sinonimi olduğu; Lambeosaurus * Texacephale * Texasetes * Teyuwasu * Thecocoelurus * Thecodontosaurus * Thecospondylus * Theiophytalia * Therizinosaurus * Therosaurus – genç sinonimi olduğu; Iguanodon * Thescelosaurus * Thespesius – muhtemelen

E

dmontosaurus
* "Thotobolosaurus" – nomen nudum * Tianchisaurus * "Tianchungosaurus" – nomen nudum;

D

ianchungosaurus
(crocodilian) * Tianyulong * Tianyuraptor * Tianzhenosaurus * Tichosteus * Tienshanosaurus * Timimus * Titanoceratops * Titanosaurus Lydekker, 1877 * "Titanosaurus"

M

arsh, 1877 –

A

tlantosaurus
olarak bilinir * Tochisaurus * "Tomodon" –

D

iplotomodon
olarak bilinir. *Tonganosaurus * "Tonouchisaurus" – nomen nudum * Torilion – genç sinonimi olduğu;

B

arilium
* Tornieria * Torosaurus – muhtemelen Triceratops * Torvosaurus * Trachodon * Traukutitan * Trialestes – gerçekte bir crocodilian * "Triassolestes" Trialestes * Tribelesodon – gerçekte Tanystropheus, bir prolacertiform archosauromorph * Triceratops * Trigonosaurus * Trimucrodon * Troodon * Tsaagan * Tsagantegia * Tsintaosaurus * "Tsuchikurasaurus" – nomen nudum * Tugulusaurus * Tuojiangosaurus * Turanoceratops * Turiasaurus * Tylocephale * Tylosteus – eş anlamlısı

P

achycephalosaurus
* Tyrannosaurus * Tyrannotitan * "Tyreophorus" – nomen nudum U *

U

berabatitan
*

U

danoceratops
*

U

grosaurus
– muhtemelen genç sinonimi olduğu; Triceratops *

U

intasaurus
– genç sinonimi olduğu;

C

amarasaurus
*

U

ltrasauros
– genç sinonimi olduğu;

S

upersaurus
*

U

ltrasaurus
H.

M

. Kim, 1983 * "

U

ltrasaurus
" Jensen, 1985 –

U

ltrasauros
olarak bilinir. *

U

marsaurus
nomen nudum;

B

arsboldia
*

U

naysaurus
*

U

nenlagia
*

U

nescoceratops
* "

U

nicerosaurus
" – nomen nudum, gerçekte bir balık *

U

nquillosaurus
*

U

rbacodon
*

U

tahceratops
*

U

tahraptor
*

U

teodon
*Wintonotitan * Wuerhosaurus * Wulagasaurus * Wyleyia – muhtemelen bir kuş * "Wyomingraptor" – nomen nudum X *

X

enoposeidon
*

X

enotarsosaurus
*

X

ianshanosaurus
*

X

iaosaurus
*

X

iaotingia
*

X

injiangovenator
*

X

iongguanlong
*

X

ixianykus
*

X

ixiasaurus
*

X

ixiposaurus
*

X

uanhanosaurus
*

X

uanhuaceratops
* "

X

uanhuasaurus
" – nomen nudum;

X

uanhuaceratops
*

X

uwulong
Y *

Y

aleosaurus
– genç sinonimi olduğu;

A

nchisaurus
*

Y

amaceratops
*

Y

andusaurus
*

Y

angchuanosaurus
*

Y

anornis
– gerçekte bir kuş *

Y

averlandia
*

Y

axartosaurus
*

Y

uanmousaurus
* "

Y

ubasaurus
" – nomen nudum;

Y

andusaurus
*

Y

ueosaurus
*

Y

unnanosaurus
* "

Y

unxiansaurus
" – nomen nudum Z *

Z

almoxes
*

Z

anabazar
*

Z

anclodon
– non-dinosaurian *

Z

apalasaurus
*

Z

apsalis
– genç sinonimi olduğu;

P

aronychodon
*

Z

atomus
– gerçekte bir non-dinosaurian archosaur *

Z

ephyrosaurus
*

Z

hejiangosaurus
*

Z

hongyuansaurus
*

Z

huchengceratops
*

Z

huchengosaurus
- genç sinonimi olduğu;

S

hantungosaurus
*

Z

huchengtyrannus
*

Z

igongosaurus
– muhtemel genç sinonimi olduğu;

M

amenchisaurus
*

Z

izhongosaurus
*

Z

uniceratops
*

Z

uolong
*

Z

upaysaurus
Ayrıca bakınız== *

D

inozorların sınıflandırılması
* İchnotakson dinozorlar listesi (Fosil izler) * İhtiyozorlar listesi (İchthyosauria) *

P

leziozorlar listesi
(

P

lesiosauria
) *

P

terozorlar listesi
(

P

terosauria
) * Güney

A

merika dinozorları listesi
* Kuzey

A

merika dinozorları listesi
*

A

frika dinozorları listesi
*

A

sya dinozorları listesi
*

A

vrupa dinozorları listesi
* Hindistan ve

M

adagaskar dinozorları listesi
*

A

vustralya ve

A

ntarktika dinozorları listesi
NotlarUncited genera names can be attributed to Olshevsky, 2010.

D

alianraptor
is listed by Olshevsky, but omitted from this list, since it has not been described as a non-avian dinosaur in a published source. Referanslar== * Lambert,

D

. 1993. "

A

to

Z

of

D

inosaurs" In: The

U

ltimate

D

inosaur

B

ook
.

D

orling Kindersley, 192 pp.I

S

B

N

0-7513-0047-0 * Olshevsky, G. 2010.

D

inosaur Genera List
. 14.03.2012 tarihinde erişilmiştir. * Tweet, J.

N

.d. Thescelosaurus!. 14.03.2012 tarihinde erişilmiştir. * Walters,

M

. & J.

P

aker 1995.

D

ictionary of

P

rehistoric Life
.

C

laremont

B

ooks. I

S

B

N

1-85471-648-4. * Weishampel,

D

.

B

.,

P

.

D

odson & H. Osmólska (

E

ds.) 2004. The

D

inosauria,

S

econd

E

dition
.

U

niversity of

C

alifornia

P

ress, 861 pp.I

S

B

N

0-520-24209-2. * Worth, G. (

E

d.)

N

.d. The

D

inosaur

E

ncyclopedia
. 14.03.2012 tarihinde erişilmiştir.

D

ış bağlantılar *

D

inozor resimleri ve çizimleri
14.03.2012 tarihinde erişilmiştir. *

D

inozor resimleri,

P

icsearch
14.03.2012 tarihinde erişilmiştir. *

D

iscovery
*

N

ationalgeographic.com, tarih öncesi
14.03.2012 tarihinde erişilmiştir. *

D

inosaurfact
14.03.2012 tarihinde erişilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dinozor
2 yıl önce

oluşturulmuştur. Bunun nedeni, geçmişte bilim insanlarının dinozorları bir cins kertenkele sanmalarıdır. Dinozorlar 243-233 milyon yıl önce yaşanan Geç Trias devrinde...

Dinozorların evrimi
2 yıl önce

Dinozorlar, 232-234 milyon yıl önce orta Triyas devrinin son zamanı olan Ladinyan döneminde arkozorlardan evrildiler. Dinozorlar iyi araştırılmış bir grup...

Afrika dinozorları listesi
5 yıl önce

eklenecek olan dinozor; Dinozorlar listesinde yer almalıdır. Fosilleri Afrika'da bulunmuş olmalıdır. Bu liste Kategori:Afrika dinozorlarının bir tamamlayacısıdır...

Asya dinozorları listesi
5 yıl önce

eklenecek olan dinozor; Dinozorlar listesinde yer almalıdır. Fosilleri Asya'da bulunmuş olmalıdır. Bu liste Kategori:Asya dinozorlarının bir tamamlayacısıdır...

Güney Amerika dinozorları listesi
5 yıl önce

Kıtasında fosilleri ve kalıntıları bulunmuş dinozorların listesidir. Bu kategoriye eklenecek olan dinozor; Dinozorlar listesinde yer almalıdır. Fosilleri Güney...

Avrupa dinozorları listesi
5 yıl önce

eklenecek olan dinozor; Dinozorlar listesinde yer almalıdır. Fosilleri Avrupa'da bulunmuş olmalıdır. Bu liste Kategori:Avrupa dinozorlarının bir tamamlayacısıdır...

Avustralya ve Antarktika dinozorları listesi
5 yıl önce

dinozoru olarak kabul edilmemektedir. Buradaki dinozorlar, Dinozorlar listesinde de yer almalıdır. Dinozor fosilleri Avustralya veya Antarktika'da bulunmuş...

Kuzey Amerika dinozorları listesi
5 yıl önce

olan dinozor; Dinozorlar listesinde yer almalıdır. Fosilleri Kuzey Amerika Kıtasında bulunmuş olmalıdır. Bu liste Kategori:Kuzey Amerika dinozorlarının bir...