Diofizit

Kısaca: Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıttı. ...devamı ☟

Diofizit, Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüş. Monofizit kavramının zıttı.

Bu görüşe göre:
  • İsa'ya 30 yaşındayken Kelam'ın indiği,
  • O zamana kadar Meryem'den doğan İsa'nın saf ve günansız bir insan olduğu
  • Tanrılık vasfının ancak Kelam geldikten sonra meydana geldiğini ve ancak o zamandan sonra hem insan hem de tanrı karakterlerinin her ikisini de taşıdığı
  • Meryem'in, Tanrı olan İsa'nın değil, insan olan İsa'nın annesi olduğu


kabul edilir.

Dolayısıyla, bu görüşe göre Meryem "Tanrı'nın annesi" (Theotokos) değil Mesih İsa'nın annesidir; Tanrı doğurulamaz dolayısıyla da İsa, Baba ile aynı özden olamaz. Ancak, Kelam'ın gelmesinden sonra İsa'da hem insansal, hem de tanrısal bir arada varolmuş, İsa hem tanrı hem de insan olmuştur. İsa kelamın gelmesinden sonra bu iki tabiatı da taşır (Diofizit).

Bu görüşe göre çarmıha gerilirken tanrısal tabiat İsa'dan ayrılmış sadece insan olan İsa acı çekmiş, çektiği acılar Tanrı olan İsa'ya dokunmamıştır.

Bu görüşleri Roma ve Yunan kiliseleri kabul etmemişler, 431 yılında toplanan I. Efes Konsili'nce reddedilmiş ancak Nestorius aforoz edilmemiş, sadece görevden alınmıştır. Faaliyetlerine devam eden Nestorius güçlenmeye başlayınca MS 449 yılında Efes'te toplanan II. Efes Konsili'inde alınan kararla Nestorius aforoz edilmiş ve sonuç olarak Nestorius'un görüşlerinin savunanlar kendi özel kiliselerini kurmuşlardır.

Günümüzde Asuri (Nasturi) ve Keldani kiliseleri diofizit görüşe sahip olan kiliselerdir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Diofizit Resimleri

I. Sergios
4 yıl önce

savunmasını yönetmiştir. İsa'nın doğası konusundaki yaklaşımıyla Monofizit ve Diofizit görüşler arasında uzlaşma sağlamaya çalışmış ve Monotelitizmi geliştirmiştir...

Monotelitizm
4 yıl önce

çıkmıştır. 624'lerde Doğu Roma imparatoru Herakleios (hükümdarlığı 610-641), diofizit ve monofizit düşünceleri uzlaştırmak için bir ara formül bulmaya çalıştı...

Kalkedon Konsili
1 yıl önce

sadece insani doğasıdır, bu acı tanrısal doğaya dokunmamıştır. Aslında diofizit görüşe yakın olan bu karara itiraz eden monofizit piskoposlar kendi bağımsız...

Hristiyan Mezhepleri
1 yıl önce

bir simge olarak benimsemez.) Hristiyanlıkta ilk ayrılmalar monofizit-diofizit tartışmasındandır. İsa tek mi çift mi doğalıydı? İsa Tanrı'dır diyenler...

Hıristiyan Mezhepleri, Amish, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik Konsil, Eski Ahit, Havari, Haç, Haçlı Seferleri, Hristiyan
Nestorius
1 yıl önce

Nestorius'un aforoz edilmesi de, günümüze kadar ulaşan Nasturi, Keldani gibi diofizit Asur kiliselerin kurulmasına yol açmıştır. Aralarında en yaygın olan Aforoz...

Nestorius, Din, Taslak, ,
Pulcheria
4 yıl önce

gösterecekti. Pulcheria, Marcianus'a Krisafius'u idam ettirdi. 451'de Pulcheria diofizit akımı yasaklamak için Kadıköy Konsilini topladı. Konsil ayrıca 449 yılında...

Birinci Efes Konsili
1 yıl önce

kimliği birbirinden ayrıdır; bu nedenle Nestorius öğretisi bazı kaynaklarda diofizit ("iki tabiatçı") olarak adlandırılır. Bu görüşe göre çarmıha gerilirken...

Katolik kilisesi
1 yıl önce

sadece İnsanî Tabiat'ı olup bu acı İlâhî Tabiat'a dokunmamıştır. Aslında Diofizit görüşe yatkın olan bu karara itiraz eden Monofizit piskoposlar, kendi bağımsız...

Katolik Kilisesi, 1054, 1870, Apokrifa, Avrupa, Ayasofya, Aziz, Baba Tanrı, Diofizit, Ekümenik, Eski Ahit