diploit

Ploitlik (İng., ploidy), bir hücredeki kromozom sayısının, o hücredeki farklı kromozomlardan birer tanesi ile oluşturulan temel setteki kromozom sayısı ile bir rasyonel sayının çarpımına eşit olması durumudur [1].

Diploit

Diploit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ploitlik

diploit

İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma.

İlgili konuları ara

Yanıtlar