Diptera

Sinek, iki kanatlılar ya da çift kanatlılar (Diptera) denen böcek takımından eklembacaklıların ortak adıdır.
İki kanatlılar takımında yer alan sinekler arasında sivrisinek, tatarcık, karasinek ve büvelek adıyla ön plana çıkarlar ve başkalaşım geçirirler.

Diptera

düzenle|Aralık 2007

    Diptera Takımı (Sinekler): “Eklemli Hayvanlar” ya da “Eklem Bacaklılar” (Arthropoda) şubesine ait “Insecta” sınıfına giren bir takım. 
“Insecta” (Hexapoda) sınıfının (Böcekler) en büyük takımlarından birisidir. Türleri çok değişik ortamlarda çok fazla görülür. Çoğunlukla yüksek populasyonlarda rastlanırlar. Bu takımın en ayırt edici özelliklerinden birisi sadece bir çift kanat ihtiva etmesi, ikinci çift kanatlarının halter şekline dönüşmüş olmasıdır. Halter genel anlamıyla denge vazifesi görmektedir. 
Dipteralar`ın büyük bir çoğunluğu yumuşak vücutlu, oldukça küçük böceklerdir. Sivri sinekler, siyah sinekler, at sinekleri ve kan emici sinekler kan emerler. İnsan ve hayvanlara büyük derecede zarar verirler. Kan emici sinekler ile saprofit olarak yaşayan karasinekler ve at sinekleri hastalık vektörü olarak önemlidir. Örnek olarak; sıtma, sarılık, fil hastalığı, uyku hastalığı, tifo, tifüs, disanteri ve diğer bazı mikrobik hastalıkları taşırlar ve bunları çevreye yayarlar. Bazı sinekler ise (pancar sineği, tav kese sineği ve meyve sinekleri) önemli kültür bitkilerinde yüksek derecede zarar oluşturabilirler.

Kaynaklar

Vikipedi

Diptera

i. çiftkanatlılar

Diptera

1. anlamı (i)., (çoğ).. (zool). bir çift kanadı olan böcekler sınıfı, çiftkanatlılar. dipteral (s)., (mim). çift sıra direkleri olan; (zool). iki kanatlı. dipterous (s)., (bot)., (zool). iki kanatlı.

Diptera

n. large order of two-winged insects or flies with piercing mouths (includes flies and mosquitoes and gnats) adj. dipterous, having two wings or wing-like attachments adj. dipteral; dipterous, belonging to the Diptera order of insects

Diptera

Diptera İngilizce anlamı ve tanımı

Diptera anlamları

  1. (n. pl.) An extensive order of insects having only two functional wings and two balancers, as the house fly, mosquito, etc. They have a suctorial proboscis, often including two pairs of sharp organs (mandibles and maxillae) with which they pierce the skin of animals. They undergo a complete metamorphosis, their larvae (called maggots) being usually without feet.

Diptera tanım:

Kelime: dip·ter·on
Söyleniş: 'dip-t&-"rän
İşlev: noun
Türleri: plural dip·tera /-r&/
Kökeni: Greek, neuter of dipteros
: 4FLY 2a

Diptera

İngilizce Diptera kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dipetra, Ordnung der Zweiflügler Insekten oder Fliegen (schließt Fliegen Mücken und Stechmücken ein)

Diptera

İngilizce Diptera kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. ditteri, ordine di insetti con un solo paio di ali, apparato boccale succhiatore (comprende zanzare, mosche e moscerini)

Diptera

İngilizce Diptera kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. grote orde van twee-vleugelige insecten of vliegen met stekende bek (inclusief vliegen en muggen en muskieten

Yanıtlar