Direnç Alm. Widerstand (m), Fr. Resistance (f), İng. Resistance. Kelime olarak, “bir kuvvetin etkisine karşı gösterilen zorluk.” Fizikte bu terim bu anlamına uygun olarak birçok yerde kullanılır.

Mekanik direnç, hareket üretmek isteyen kuvvetlere karşı bir malzeme parçasının gösterdiği güçlüktür. Bu direnç sürtünme ve eylemsizlik gibi sebeplerden doğar. Birimi mekanik “ohm”dur.

Akustikte akustik dirençten, Akışkanlar mekaniğinde de akışkan direnci

Direnç

Direnç Alm. Widerstand (m), Fr. Resistance (f), İng. Resistance. Kelime olarak, “bir kuvvetin etkisine karşı gösterilen zorluk.” Fizikte bu terim bu anlamına uygun olarak birçok yerde kullanılır.

Mekanik direnç, hareket üretmek isteyen kuvvetlere karşı bir malzeme parçasının gösterdiği güçlüktür. Bu direnç sürtünme ve eylemsizlik gibi sebeplerden doğar. Birimi mekanik “ohm”dur.

Akustikte akustik dirençten, Akışkanlar mekaniğinde de akışkan direncinden söz edilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Direnç

Resistance

Direnç

dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet. bir nesnenin elektrik akımına karşı durma özelliği, mukavemet, rezistans. bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans.

Direnç

(Türkçe) Erkek ismi - Karşı koyan kuvvet, mukavemet.

Direnç

Türkçe Direnç kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. resistance, capacitance, drag, reluctance, strength

Direnç

Türkçe Direnç kelimesinin Fransızca karşılığı.
résistance [la]

Direnç

Türkçe Direnç kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Resistenz

İlgili konuları ara

Yanıtlar