Disastrous

Disastrous

1. anlamı feci.
2. anlamı felaket getiren. feci.

Disastrous

Disastrous İngilizce anlamı ve tanımı

Disastrous anlamları

  1. (a.) Attended with suffering or disaster; very unfortunate; calamitous; ill-fated; as, a disastrous day; a disastrous termination of an undertaking.
  2. (a.) Full of unpropitious stellar influences; unpropitious; ill-boding.

Disastrous tanım:

Kelime: di·sas·trous
Söyleniş: di-'zas-tr&s also -'sas-
İşlev: adjective
1 : attended by or causing suffering or disaster : CALAMITOUS
2 : TERRIBLE, HORRENDOUS a disastrous score
- di·sas·trous·ly adverb

Disastrous ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Black, Calamitous, Fatal, Fateful,

Disastrous

İngilizce Disastrous kelimesinin İspanyolca karşılığı.
adj. desastroso, calamitoso, caótico, catastrófico, funesto

Disastrous

İngilizce Disastrous kelimesinin Fransızca karşılığı.
adj. désastreux, terrible

Disastrous

İngilizce Disastrous kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. katastrophal, verhängnisvoll

Disastrous

İngilizce Disastrous kelimesinin İtalyanca karşılığı.
agg. disastroso

Disastrous

İngilizce Disastrous kelimesinin Portekizce karşılığı.
adj. desastroso, terrível

Disastrous

s. tâlihsiz, feci, felâket getiren, korkunç

Disastrous

İngilizce Disastrous kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. vreselijk, rampzalig

Disastrous

adj. terrible, dreadful, causing disaster

misafir - 8 yıl önce
TEMA Vakfının Hedefleri TEMA'nın hedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyon sorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalıştırmaktadır. TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür. TEMA Vakfı, toprak erozyonu nedeniyle hızla yok olan tarım alanlarının ve meraların verimliliğinin arttırıldığı koşulda, kırdan kente göçün önlenebileceğine inanmaktadır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.