Discern

Discern

1. anlamı (f). ayırt etmek, tefrik etmek; sezmek, görmek, anlamak, farkına varmak, idrak etmek. discernible (s). fark edilebilir, görülebilir. discernibly (z). görülecek surette, aşikar olarak.,xyz ayırt et.
2. anlamı (güçlükle) görmek. farketmek. ayırdetmek. seçmek.

Discern

Discern İngilizce anlamı ve tanımı

Discern anlamları

  1. (v. i.) To see or understand the difference; to make distinction; as, to discern between good and evil, truth and falsehood.
  2. (v. t.) To see by the eye or by the understanding; to perceive and recognize; as, to discern a difference.
  3. (v. i.) To make cognizance.
  4. (v. t.) To see and identify by noting a difference or differences; to note the distinctive character of; to discriminate; to distinguish.

Discern tanım:

Kelime: dis·cern
Söyleniş: di-'s&rn, -'z&rn
İşlev: verb
Kökeni: Middle English, from Middle French discerner, from Latin discernere to separate, distinguish between, from dis- apart cernere to sift -- more at DIS-, CERTAIN
transitive senses
1 a : to detect with the eyes b : to detect with senses other than vision
2 : to recognize or identify as separate and distinct : DISCRIMINATE
3 : to come to know or recognize mentally
intransitive senses : to see or understand the difference
- dis·cern·er noun
- dis·cern·ible also dis·cern·able /-'s&r-n&-b&l, -'z&r-/ adjective
- dis·cern·ibly /-blE/ adverb

Discern ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Distinguish, Recognize,

Discern

İngilizce Discern kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. percibir, divisar, ver; discernir, diferenciar, discriminar, distinguir, juzgar; ser analítico, ser discerniente, ser juicioso

Discern

İngilizce Discern kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. distinguer, discerner, voir

Discern

İngilizce Discern kelimesinin Almanca karşılığı.
v. erkennen, wahrnehmen

Discern

İngilizce Discern kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. discernere, scorgere, percepire; distinguere

Discern

İngilizce Discern kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. discernir; compreender, enxergar

Discern

f. farketmek, farkına varmak, ayırdetmek, sezmek, anlamak, kavramak

Discern

İngilizce Discern kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. opletten (op), diagnose stellen, zien (dat)

Discern

v. distinguish, perceive, recognize, discriminate

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.