Disiplin

Kısaca: Disiplin Alm. Disziplin, Zucht (f), Fr. Discipline (f), İng. Discipline. Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma. Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan “discipulus” kelimesinden gelmiştir. Önceleri öğretim ve eğitim manasındayken sonradan ilk defa Büyük Frederik tarafından ceza anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında ise “zaptu rapt” deyimi (askeri zapt etmek, vazife ...devamı ☟

Disiplin Alm. Disziplin, Zucht (f), Fr. Discipline (f), İng. Discipline. Kanunlara ve kurallara uyma, görevini aldığı ve yaptığı işi nizam intizam içinde istenildiği gibi yapma.

Disiplin Latince; öğretmek, terbiye etmek demek olan “discipulus” kelimesinden gelmiştir. Önceleri öğretim ve eğitim manasındayken sonradan ilk defa Büyük Frederik tarafından ceza anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında ise “zaptu rapt” deyimi (askeri zapt etmek, vazifeye bağlamak ve fertler arasında manevi bağ sağlamak) bugünkü disiplin manasındadır. Dilimizde cezai müeyyide olarak değil, ilk önceleri kullanılan mana esas alınarak kullanılmaktadır. Eğitimde, yapılan işte, askerlikte başarının esası disiplinli olmaya bağlıdır. Disiplin deyince akla önce ordu gelir. Disiplin ordunun ruhudur. Orduda disiplin şahsi bir mesele olmayıp, silahlı kuvvetleri ayakta tutan müşterek bir inanış ruhudur. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmenliği’ne göre disiplin: “Kanunlara, nizamlara ve emirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet” demektir.

Askeri anlamda disiplin, kendisine hakimiyet, intizam ve itaat meydana getiren bir çeşit eğitimdir. Disiplinde esas olan bir hedef vardır. Burada esas, tek ferdin veya toplu olarak askerin tavır, hareket ve düşünüş tarzının tayin edilmesidir. Bu sebepten “Disiplinli bir bölük disiplinsiz alaydan daha iyidir!” denmiştir. Disiplinin gayesi en çetin hallerde bile şuurlu olarak kayıtsız, şartsız itaat etmeyi, vazifenin tam zamanında kesin yapılmasının sağlanmasıdır. Hiçbir meslekte istenildiği zaman hayatın feda edilmesi durumu yoktur. Askerlikte ise yerinde ve zamanında bir komutan verdiği bir emirle hayatın feda edilmesini istiyebilmektedir. Bu ise, yapılan hizmetin kutsallığına inanan, ruhun derinliklerinde vatan sevgisi ile disiplini kucaklaştırabilenlerin yapabileceği bir iştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

disiplin

1. anlamı Sıkı düzen:
"Bu belki de ordu için şart olan disiplin ruhunu bende bulamamış olmalarındandır."- R. N. Güntekin.
2. anlamı Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü:
"Bazı kibar semtlerde ve Beyoğlu'nda bu disiplin biraz gevşerdi."- F. R. Atay.
3. anlamı Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.

disiplin

Türkçe disiplin kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. disciplinary
n. discipline

disiplin

bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkıdüzen, zapturapt.
bireylerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümü.
öğretim konusu olan ya da olabilecek bilgilerin tümü; bilim dalı.

disiplin

Türkçe disiplin kelimesinin Fransızca karşılığı.
discipline [la]

disiplin

Türkçe disiplin kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Disziplin, Zucht

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Disiplin kurumları
6 yıl önce

Disiplin kurumları (Fransızca Institution disciplinaire) Michel Foucault tarafından Disiplin ve Ceza (1975) kitabında önerilmiş bir kavramdır. Disiplin...

Disiplin kurumları, Hapishane, Hastane, Kışla, Michel Foucault, Modern, Okul, Sanayi Devrimi
Alp Disiplini
2 yıl önce

Alp disiplini (alpine skiing ya da "downhill skiing") kar üzerinde kayaklarla birlikte yapılan, kapılardan geçerek en hızlı aşağıya inmenin temel olduğu...

2010 Kış Olimpiyatları'Nda Alp Disiplini
6 yıl önce

için 18 Ocak 2010 tarihli FIS puanları sıralaması kullanılmıştır. Alp disiplininde bu oyunlara en fazla 320 sporcu katılmıştır. Bir ülke bu dalda en fazla...

Türkiye Futbol Federasyonu
2 yıl önce

kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin ihlallerini ilk derecede karara...

Türkiye Futbol Federasyonu, 1923, 1962, 3.Lig, Amatör Futbol Ş�ampiyonası, Atatürk Kupası, Başbakanlık Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Donanma Kupası, FIFA, Fatih Terim
2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler iniş
6 yıl önce

2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler iniş yarışması 13 Şubatta Whistler, British Columbia, Whistler Creekside'da yapılacaktır. Yarışma...

Uluslararası hukuk
2 yıl önce

uluslararası ilişkiler altında bir disiplin olmasının yanı sıra kamu hukukunun bir dalıdır. Bir uluslararası ilişkiler disiplini olarak uluslararası ilişkilerin...

Uluslararası hukuk, Ankara, Ankara Üniversitesi, Avukat, Birleşmiş Milletler, Ceza hukuku, DESHAM, Delil (hukuk), Deniz ve Su Hukuku Araştırmaları Merkezi, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk)
2010 Kış Olimpiyatları'Nda Alp Disiplini - Kadınlar Kombine
6 yıl önce

2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar super kombine yarışı Whistler, British Columbia'da bulunan Whistler Creekside'da 18 Şubat 2010'da...

Akademik Disiplinler Listesi
6 yıl önce

Akademik disiplinlere genel bir bakış ve güncel bir rehber olarak aşağıda ana hatlar verilmiştir: Akademik bir disiplin veya çalışma alanı, yüksek öğretimin...