Dismissing

Dismissing

Dismissing İngilizce anlamı ve tanımı

Dismissing anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Dismiss

Dismissing tanım:

Kelime: dis·miss
Söyleniş: dis-'mis
İşlev: transitive verb
Kökeni: Middle English, modification of Latin dimissus, past participle of dimittere, from dis- mittere to send
1 : to permit or cause to leave dismissed the visitors
2 : to remove from position or service : DISCHARGE dismissed the thievish servant
3 a : to reject serious consideration of dismissed the thought b : to put out of judicial consideration dismissed all charges
- dis·mis·sion /-'mi-sh&n/ noun
- dis·mis·sive /-'mi-siv/ adjective
- dis·mis·sive·ly adverb

misafir - 8 yıl önce
eskiden yazı yoktu bu yüzden kendi aralarında bazı şekil ve işaretlerle anlaşırlardı.Ama gün geçtikçe daha da gelişmiş gelişmiş gelişmiş yani pek çok değişikliğe uğramıştır ama şimdi dilimizi ana dilimiz türkçeyi çok güzel ve rahat bir biçimde kullanmaktayız...

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.