Dispiriting

Dispiriting

Dispiriting İngilizce anlamı ve tanımı

Dispiriting anlamları

  1. (p. pr. & vb. n.) of Dispirit

Dispiriting tanım:

Kelime: dis·pir·it
Söyleniş: (")dis-'pir-&t
İşlev: transitive verb
Kökeni: dis- spirit
: to deprive of morale or enthusiasm
- dis·pir·it·ed adjective
- dis·pir·it·ed·ly adverb
- dis·pir·it·ed·ness noun

Dispiriting ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Blue, Dark, Demoralizing, Depressing, Disconsolate, Disheartening, Dismal, Gloomy, Grim,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.