Disproporsiyonlaşma

Eğer elektron alan ve veren aynı atom ise; ortalama bir oksidasyon basamağında bulunan element, iki ayrı oksidasyon basamağına geçer. Redoksun özel bir şekli olan bu olaya ``disproporsiyonlaşma`` denir.

Eğer elektron alan ve veren aynı atom ise; ortalama bir oksidasyon basamağında bulunan element, iki ayrı oksidasyon basamağına geçer. Redoksun özel bir şekli olan bu olaya ``disproporsiyonlaşma`` denir.

Örnek olarak;

Hg22+ + 2OH- a†’ HgO + Hg + H20

Civa (I) iyonu (1+) oksidasyon basamağından (2+) ve (0) oksidasyon basamaklarına geçmiştir.

Bir diğer örnek;

Cl2(``g``) + 2NaOH(``aq``) a†’ NaCl(``aq``) + NaClO(``aq``) + H2O(``s``)

Klor gazı (0) oksidasyon basamağından (1-) ve (1+) oksidasyon basamaklarına geçmiştir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Disproporsiyonlaşma ilgili konular

 • Yükseltgenme

  Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir.
 • İndirgenme

  İndirgenme (veya ''redüksiyon'', Latince: ''reductio'' = geri getirme), bir atomun ya da bir molekülün başka bir atomdan ya da bir molekülden ay
 • Redoks

  Redoks (oksidoredüksiyon) ingilizce ``reduction`` (indirgenme) ve ``oxidation`` (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltılmasından elde edilmiş bir k
 • Fermiyum

  Atom numarası: 100 Simge: Fm Kütle numarası: 257.0951 Kaynama Noktası (C): Erime Noktası (C): Yoğunluk: Buharlaşma I
 • Oksidasyon

  Oksidasyon ya da yükseltgenme, elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir.
 • Holojen

  Alm. Halogen (n), Salzbildner (m), Fr. Halogéne (m), İng. Halogen. Periyodik cetvelde 7A grubunu teşkil eden fluor (F), klor (Cl), brom (Br), iyot
 • Redoks Tepkimeleri

  Redoks Tepkimeleri Elektron alışverişine dayanan kimyasal tepkimelerdeki rolü anlaşılmadan evvel demirin paslanmasında (4Fe+ 302 ® 2Fe2O3) old
 • Disproporsiyonlaşma

  Eğer elektron alan ve veren aynı atom ise; ortalama bir oksidasyon basamağında bulunan element, iki ayrı oksidasyon basamağına geçer. Redoksun
 • Ligand (kimya)

  ligand, merkezî bir metale bağlanan bir atom, iyon veya moleküldür. Bu bağ genelde bir veya birkaç elektron verilmesiyle oluşur, kovalent de ol
 • Yükseltgenme seviyesi

  Oksidasyon seviyesi ya da yükseltgenme seviyesi , bir atomun reaksiyon sırasındaki elektron değişimini ifade eder. Element halde yükseltgenme b