Atom numarası: 66
Simge: Dy
Kütle numarası: 162.5
Kaynama Noktası (C): 2600
Erime Noktası (C): 1407
Yoğunluk: 8.54
Buharlaşma Isısı: 67
Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4.1
Elektriksel iletkenlik: 0.011
Isıl iletkenlik: 0.024
Özgül Isı Kapasitesi: 0.041

Disprosyum

Atom numarası: 66 Simge: Dy Kütle numarası: 162.5 Kaynama Noktası (C): 2600 Erime Noktası (C): 1407 Yoğunluk: 8.54 Buharlaşma Isısı: 67 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 4.1 Elektriksel iletkenlik: 0.011 Isıl iletkenlik: 0.024 Özgül Isı Kapasitesi: 0.041

disprosyum

atom ağırlığı 162,5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500 c'de ergiyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element, simgesi dy.

disprosyum

Atom numarası 66, atom ağırlığı 162,5, yoğunluğu 8,54 olan, 1500 °C'de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element (simgesi Dy).

disprosyum

Türkçe disprosyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
dysprosium

Yanıtlar