Dissever

Dissever

1. anlamı (f). tamamen ayırmak, bir birinden ayırmak, kesip ayırmak; ayrılmak. ,xyz kopar.

Dissever

Dissever İngilizce anlamı ve tanımı

Dissever anlamları

  1. (v. i.) To part; to separate.
  2. (v. t.) To part in two; to sever thoroughly; to sunder; to disunite; to separate; to disperse.

Dissever tanım:

Kelime: dis·sev·er
Söyleniş: di-'se-v&r
İşlev: verb
Kökeni: Middle English, from Old French dessevrer, from Late Latin disseparare, from Latin dis- separare to separate
transitive senses : SEVER, SEPARATE
intransitive senses : to come apart : DISUNITE
- dis·sev·er·ance /-'se-v(&-)r&n(t)s/ noun
- dis·sev·er·ment /-'se-v&r-m&nt/ noun

Dissever ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Divide, Separate, Split,

Dissever ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Unify, Unite,

Dissever

İngilizce Dissever kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. separar, cortar, desunir

Dissever

İngilizce Dissever kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. sevrer, séparer

Dissever

İngilizce Dissever kelimesinin Almanca karşılığı.
v. abtrennen, trennen

Dissever

İngilizce Dissever kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. dividere, separare, staccare

Dissever

İngilizce Dissever kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. secionar, separar

Dissever

f. ayırmak, koparmak

Dissever

İngilizce Dissever kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. afsluiten, afscheiden

Dissever

v. cut off, separate

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.