Div��N�� L��Gati't-T��Rk

Kaldıraç kuralı

'Kaldıraç kuralı, A ve B gibi iki bileşeni bulunan faz diyagramlarında, bileşenlerin birbirlerine göre miktarlarını bulmak için kullanılır. Bileşenin herhangi bir miktarından, X düzlemine paralel bir doğru çizilir ve bu doğrunun faz geçiş sınırlarının kes...

Fransız alfabesi

Fransız alfabesi Latin alfabesinden türemiş, 26 harfli bir alfabedir.

Aynasal aydınlatma

Aynasal aydınlatma veya specular aydınlatma, yüzeye parlak bir görünüm sağlamak için kullanılan bir aydınlatma modelidir. Yüzeylerde oluşan parlamalara ‘highlight` denir. Highlightlar ışık kaynağının konumunun ve yüzeylerin eğriselliğinin anlaşılmasını...

Qaumi Tarana

İbnünnedim

Tam adı, Ebü`l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘kub İshâk b. Muhammed b.

Kolmogorov karmaşıklığı

Kolmogorov karmaşıklığı (tanımsal karmaşıklık, Kolmogorov-Chaitin karmaşıklığı, stokastik karmaşıklık, algoritmik entropi veya program boyu karmaşıklığı olarak da bilinir), bilgisayar biliminde, bir metin parçası gibi bir nesneyi tanımlamak için kullanılm...

Legendre polinomları

Legendre fonksiyonları, aşağıdaki Lagendre diferansiyel denkleminin çözümleridir.

permütasyon

Permütasyon, birbirinden ayrılabilir nesnelerin değişik sıralarda dizilmelerini ifade eden kavramdır. Örneğin, 1`den 8`e kadar numaralanmış toplar için bir permütasyon "7, 1, 5, 6, 2, 8 , 4, 3" şeklindedir.

Makedonya Cumhuriyeti coğrafyası

25,333 km² alana yayılı Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadası'nın 41°50′N, 22°00′Ekoordinatlarında bulunur. 748 km sınır uzunluğu bulunan ülkenin komşularıyla olan sınır uzunluğu, kuzeyde Sırbistan'la (221 km), doğuda Bulgaristan'la (148 km), güneyde Yu...

nefilim