Divan�� Lugati-T-T��Rk

Divanü Lügati't-Türk

Divânü Lügati't-Türk

Divanü Lügati’t-Türk

Divanü Lügatit-Türk

Divanü Lugati-t-Türk

Divan -ı lügatit türk

Divanü Lugat’it-Türk

Divanü Lügati’t Türk

Divân-ı Lügati't Türk

Divân-ı Lügati't-Türk

Divân-ı Lügati't-Türk, Kaşgârlı Mahmut tarafından 25 Ocak 1072'de yazılmaya başlanmış ve 10 Şubat 1074'te bitirilmiştir. Abbasî Halifesi El-Kaim döneminde yazılmış, Halife Muktadi Bi'llah'a sunulmuştur. Bu kitap Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin de...