Divan-I Lügati`t-Türk

Divan lügat

Divanu Lûgat’it-Türk

Divanu Lûgat-it-Türk

Divanı Lügatı Türk

Divan -ı lügatit türk

Divanü Lügati’t Türk

Kilisli Rifat Bilge

Kilisli Rifat Bilge Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı. 1873 senesinde Kilis’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te yaptı. İstanbul Darülmuallimin’in iptidaiye (ilk), rüşdiye (orta) ve aliye bölümlerini bitirerek 1898’de muallim oldu. Çeşitli liseler...

Divan lugat