Divan (anlam Ayrım)

* Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.

  • Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.
  • İslam devletlerinde idari yargı, maliye, askerlik ve yönetimle ilgili işleri yürüten kurul ve dairelere verilen ad.
  • Belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türü. Divan
  • Divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser. Divan
  • Sedir.
  • (mecaz)Meclis.
  • Klasik Türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerden bestelenen şarkıları tanımlamak için kullanılan terim. Divan
  • Irvin Yalom`un bir romanının adı. Divanİlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Divan (anlam Ayrım) ilgili konular