Divan Edebiyatı Tarihçesi

Kısaca: Divan debiyatı, Türklerin, 13 ve 19’uncu yüzyıllar arasında Anadolu’da yarattıkları İslam kültürünün ortak özeliklerini yansıtan, geniş ölçüde Arap ve Fars edebiyatının etkisini taşıyan yazılı edebiyat türüdür. Ancak divan edebiyatı, Türklerin İslam dinini kabul ettikleri ilk dönemlerden başlayarak Orta Asya ile Azerbaycan’da ortaya çıkan ve aynı nitelikleri taşıyan divan edebiyatı ile karıştırılmamalıdır. Divan edebiyatı tanımı tümüyle Anadolu'ya özgüdür. ...devamı ☟

Divan debiyatı, Türklerin, 13 ve 19’uncu yüzyıllar arasında Anadolu’da yarattıkları İslam kültürünün ortak özeliklerini yansıtan, geniş ölçüde Arap ve Fars edebiyatının etkisini taşıyan yazılı edebiyat türüdür. Ancak divan edebiyatı, Türklerin İslam dinini kabul ettikleri ilk dönemlerden başlayarak Orta Asya ile Azerbaycan’da ortaya çıkan ve aynı nitelikleri taşıyan divan edebiyatı ile karıştırılmamalıdır. Divan edebiyatı tanımı tümüyle Anadolu'ya özgüdür.

Tarihsel süreçte dindışı ve dini tasavvuf olmak üzere iki kolda gelişti. Şiir ve düzyazı alanındaki en eski örnekler 13. yüzyılda kalmıştır.

Divan edebiyatında başlangıcından beri şiir, düz yazıdan daha önde gitmiş ve daha gelişmiştir. Bunun belki de en önemli nedeni, şiirin sanatçının yaratıcılığını ortaya koymasına daha uygun olmasıdır. Divan şiiri, söz ve anlatım sanatlarını kullanarak, yeni manzumlar bularak okuyucusunu daha kolay etkiler. Düz yazı dalında ise ağır basan, öne çıkan özellik "öğretici" olmaktır. Bu nedenle anlam gözardı edilir ve belagat önem kazanır.

Divan edebiyatı yazarlarının beslendikleri kaynaklar, başta dinsel inançlar, yani İslami inançlar olmak üzere İslami ilimler, İslam tarihinin olayları, tasavvuf, Hint-İran kökenli söylenceler, peygamber kıssaları, evliya menkıbeleri, çağın bilimleri, günlük olaylar, gelenek ve görenekler, terimler, deyimler, atasözleri ile zenginleşen bir dildir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bilkent Üniversitesi
1 yıl önce

Fakültesi tarihçesi". 21 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2009.  ^ a b "Bilkent Holding, Bilkent Tarihçesi". 8 Ağustos...

Bilkent İœniversitesi, Warnerblade, 1967, 1984, 20 Ekim, ABD, Ankara, Ankara İœniversitesi, Ann Arbor, Atılım İœniversitesi, Avusturya
Johann Wolfgang Von Goethe
1 yıl önce

davetine karşılık vermemiştir. Fakat devamında, ‘Doğu-Batı Divanı’ (West-östlicher Divan) adlı eserini tamamlayana kadar, ‘Gül ve Bülbül, Aşk ve Şarap’...

Almanya, Edebiyat, Faust, Leipzig, Strasburg, Clavigo, Stella, Weimer, Urfaust, Frankurt, Goetz von Berlichingen
Topkapı Sarayı
1 yıl önce

people once lived in the Topkapı Palace.  ^ a b c "Topkapı Sarayı'nın Kısa Tarihçesi". 10 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mayıs...

Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı
Virginia Woolf
1 yıl önce

kütüphane raflarında şöyle bir gezindikten ve de kısa bir kadın edebiyatı tarihçesi çıkardıktan sonra esaslı bir yanıt getiriyor. Ve şöyle sesleniyor...

Virginia Woolf, 1882, 1941, 25 Ocak, 28 Mart, Londra, İngiliz
Darülfünun
1 yıl önce

temsilcisinin bir emin (rektör) başkanlığında toplanması ile oluşturulan bir divan (senato) tarafından üniversitenin yönetilmesi kararlaştırıldı. İlk emin...

Arşiv
1 yıl önce

ilk arşiv Yedikule civarında yapıldı. Topkapı Sarayının inşasından sonra, Divan-ı Hümayun'un yanında bir arşiv yapıldı. 16. yüzyılda yüksek bir seviyeye...

Arşiv, Arşiv
Zazaca
1 yıl önce

Türkçe - Gileki (Deylemi) - Zazaki http://www.zazaki.de, Zazas and Zazaki. (Zaza Edebiyatı) http://www.zazaki.net/, Modern Kırmancca (Zazaca) Edebiyatı...

Zazaca, AB, Adıyaman, Almanya, Ankara, Arapça, Ardahan, Avrupa, Avusturya, Aşkale, Batman
Karacaahmet Mezarlığı
1 yıl önce

İngiliz ressam Thomas Allom tarafından gravür olarak resmedilmiştir. Divan edebiyatının ünlü şairlerinden Nâbî, Nedîm, Enderunlu Vasıf ile Emin Hâkî, Nabizâde...

Karacaahmet Mezarlığı, 1917, 1940, 1956, 1974, Hacı Bektaş-ı Veli, Karaca Ahmet, Üsküdar, İstanbul, Memleketini tanıt!