Divanyolu Caddesi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Divanyolu Caddesi ilgili konular

 • Kubbealtı

  Kubbealtı Topkapı Sarayında başta Sadrazam olmak üzere Osmanlı devlet adamlarının toplanıp, devlet işlerini görüşerek karara bağladıkla
 • Mehmed Emin Ali Paşa

  Mehmed Emin Ali Paşa, 1814'de İstanbul'da Mercan'da doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, Mısır Çarşısı aktarlarındandı. 1830 yılında bir aile
 • Çarşamba Divanı

  Çarşamba Dîvânı Osmanlı Devletinde her çarşamba günü İstanbul’un meselelerini görüşmek üzere sadrâzamın başkanlığında toplanan
 • Adalet Teşkilatı

  Adliye (Adlî Teşkilat, Adalet Teşkilatı) Türklerin, İslamiyet'i kabulden önceki zamanlarda kurmuş olduğu devletlerde, bağımsız bir adlî t
 • İbnülemin Mahmut Kemal İnal

  İbnülemin Mahmut Kemal İnal(1870-1957) Türk yazar.
 • Divanyolu

  Divanyolu; Osmanlı Devleti`nde kullanılan protokol yolu. Osmanlı sarayında toplanan Divan-ı Hümayun`a gelen ve giden vezirler, elçiler, askerle
 • Eyalet Divanı

  Osmanlı Devleti`nde eyalet idaresinde en etkili kurum olan, doğrudan beylerbeyine bağlı kurum. Köken olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birl
 • Beylikçi Kalemi

  Divan-ı Hümayun`da alınan kararların ve görüşülen konuların tutanaklarını yazıya geçirirdi. Ayrıca, dış ilişkiler ile ilgili alınan
 • XI. Konstantin Paleologos

  XI. Konstantin Paleologos (Yunanca: Κωνσταντίνος ΙΑ' Δραγάσης Παλαιολόγος,(Sırpça): Konstantin Paleolog Dragaš/ К
 • Mühimme defterleri

  Mühimme defterleri, (Divan-ı Hümayun Sicilleri olarak da bilinir), Osmanlı Devleti'nin merkezi karar organı Divan-ı Hümayun'dan çıkan ferman,