Diyagram

Kısaca: İstatistik bilgilerin şekillerle temsil edilmesinde kullanılan ve genel grafik olarak adlandırılan şekil ve cetvellerden harita ve resim türünde olmayanlar, diyagram olarak tanımlanmaktadır. Diyagramlar, a) Noktalı diyagramlar, b) Bölümlü alan diyagramları, c) Çizgi ve sütun diyagramları olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir. Bunlardan noktalı diyagramlar da, daire ya da kare gibi şekiller içine gözlemlerle orantılı sayıda nokta konulması ile istatistik seriler yansıtılabilme ...devamı ☟

İstatistik bilgilerin şekillerle temsil edilmesinde kullanılan ve genel grafik olarak adlandırılan şekil ve cetvellerden harita ve resim türünde olmayanlar, diyagram olarak tanımlanmaktadır.

Diyagramlar,

a) Noktalı diyagramlar, b) Bölümlü alan diyagramları, c) Çizgi ve sütun diyagramları

olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir.

Bunlardan noktalı diyagramlar da, daire ya da kare gibi şekiller içine gözlemlerle orantılı sayıda nokta konulması ile istatistik seriler yansıtılabilmektedir. Bölümlü alan diyagramları, bir dairenin parçalara bölünmesi suretiyle, özellikle milli gelirin, toplam vergilerin, bütçe gelir ve harcamalarının ya da ithalat ve ihracatın dağılımını göstermekte yaygın olarak kullanılmaktadır. İstatistikte en yaygın kullanım alanına sahip olan çizgi ve sütün diyagramlarında ise, X ve Y eksenlerinin oluşturduğu alan üzerinde gözlemlerle orantılı olarak yatay ve dikey sütunlar ya da birleştirilmiş çizgiler yardımıyla seriler temsil edilmektedir.

Diyagramların hazırlanmasında, toplanmış olan bilgilerle ilgili bazı ayrıntılar kaybolabilmektedir. Ancak, gerek çok sayıda sayısal değeri ana hatlarıyla ve kolay anlaşılır biçimde belirtebilmelerinden, gerekse seriler arasında kıyaslama yapmak olanaklarını artırmalarından ötürü, diyagramların istatistikte önemli yeri vardır.

Diyagram

Türkçe Diyagram kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. diagram, graph

Diyagram

belirli bir olayın değişimini ve gelişimini gösteren grafik, çizenek.
bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.

Diyagram

Türkçe Diyagram kelimesinin Fransızca karşılığı.
diagramme [le]

Diyagram

Türkçe Diyagram kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Diagramm, Schaubild

Diyagram

1 . Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik.
2 . botanikBir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bileşen Diyagramı
2 yıl önce

Modeling Language, kısaca UML'in 14 diyagramından biridir. Bileşen diyagramı bir Yapısal diyagram 'dır ve modellenen sisteme belli bir açıdan bakışı gösterir...

Bileşen Diyagramı, Bilgisayar, Birleşik Yapı Diyagramı, Dağılım Diyagramı, Etkileşime Bakış Diyagramı, Faaliyet Diyagramı, Kullanım Senaryosu Diyagramı, Nesne Diyagramı, Paket Diyagramı, Sınıf Diyagramı, Taslak
Paket Diyagramı
5 yıl önce

Diyagramı ("package diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language'in (UML), on üç çeşit diyagramından biridir...

Balık kılçığı diyagramı
2 yıl önce

görselleştirmek ve üzerinde çalışmak için oluşturulur. Balık kılçığı diyagramının genel uygulama alanı ürün tasarımı ve kalite hatalarının engellenmesidir...

Faaliyet Diyagramı
2 yıl önce

taşıdır. Faaliyetler bir arada diyagram halinde bulunduğunda ilgili iş süreci hakkında fikir verir. Faaliyet diyagramlarında faaliyetler kutucuklar içinde...

Dağılım Diyagramı
2 yıl önce

Dağılım diyagramı ("deployment diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language, kısaca UML'in 14 diyagramından biridir...

Dağılım Diyagramı, Bileşen Diyagramı, Bilgisayar, Birleşik Yapı Diyagramı, Etkileşime Bakış Diyagramı, Faaliyet Diyagramı, Kullanım Senaryosu Diyagramı, Nesne Diyagramı, Paket Diyagramı, Sınıf Diyagramı, Taslak
Etkileşime Bakış Diyagramı
5 yıl önce

Unified Modeling Language, kısaca UML'in 14 diyagramından biridir. Etkileşime bakış diyagramı bir davranış diyagramı 'dır. Etkileşime bakış, modellenen sistemin...

Etkileşime Bakış Diyagramı, Bileşen Diyagramı, Bilgisayar, Birleşik Yapı Diyagramı, Dağılım Diyagramı, Faaliyet Diyagramı, Kullanım Senaryosu Diyagramı, Nesne Diyagramı, Paket Diyagramı, Sınıf Diyagramı, Taslak
Kullanım Senaryosu Diyagramı
5 yıl önce

senaryosu diyagramı ("use-case diagram") yazılım ve diğer sistemlerin modellenmesinde kullanılan Unified Modeling Language, kısaca UML'in 14 diyagramından biridir...

Kullanım Senaryosu Diyagramı, Bileşen Diyagramı, Bilgisayar, Birleşik Yapı Diyagramı, Dağılım Diyagramı, Etkileşime Bakış Diyagramı, Faaliyet Diyagramı, Nesne Diyagramı, Paket Diyagramı, Sınıf Diyagramı, Taslak
Hertzsprung-Russell diyagramı
2 yıl önce

Hertzsprung-Russell diyagramı veya Hertzsprung-Russell çizeneği (ayrıca H-R diyagramı veya HRD olarak da anılır) yıldızları ışınım güçleri, etkin sıcaklıkları...

Hertzsprung-Russell diyagramı, Gökbilim, Taslak, Yıldız, Henry Norris Russell, Ejnar Hertzsprung