İstatistik bilgilerin şekillerle temsil edilmesinde kullanılan ve genel grafik olarak adlandırılan şekil ve cetvellerden harita ve resim türünde olmayanlar, diyagram olarak tanımlanmaktadır. Diyagramlar, a) Noktalı diyagramlar, b) Bölümlü alan diyagramları, c) Çizgi ve sütun diyagramları olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir. Bunlardan noktalı diyagramlar da, daire ya da kare gibi şekiller içine gözlemlerle orantılı sayıda nokta konulması ile istatistik seriler yansıtılabilme...

DIYAGRAM (türkçe) anlamı
1. belirli bir olayın değişimini ve gelişimini gösteren grafik
2. çizenek
bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.
DIYAGRAM (türkçe) anlamı
3. 1 . Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik.
4. 2 . botanikBir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak.
DIYAGRAM (türkçe) ingilizcesi
1. n. diagram
2. graph
DIYAGRAM (türkçe) fransızcası
1. diagramme [le]
DIYAGRAM (türkçe) almancası
1. n. Diagramm
2. Schaubild

Diyagram hakkında bilgiler

İstatistik bilgilerin şekillerle temsil edilmesinde kullanılan ve genel grafik olarak adlandırılan şekil ve cetvellerden harita ve resim türünde olmayanlar, diyagram olarak tanımlanmaktadır.

Diyagramlar,

a) Noktalı diyagramlar, b) Bölümlü alan diyagramları, c) Çizgi ve sütun diyagramları

olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir.

Bunlardan noktalı diyagramlar da, daire ya da kare gibi şekiller içine gözlemlerle orantılı sayıda nokta konulması ile istatistik seriler yansıtılabilmektedir. Bölümlü alan diyagramları, bir dairenin parçalara bölünmesi suretiyle, özellikle milli gelirin, toplam vergilerin, bütçe gelir ve harcamalarının ya da ithalat ve ihracatın dağılımını göstermekte yaygın olarak kullanılmaktadır. İstatistikte en yaygın kullanım alanına sahip olan çizgi ve sütün diyagramlarında ise, X ve Y eksenlerinin oluşturduğu alan üzerinde gözlemlerle orantılı olarak yatay ve dikey sütunlar ya da birleştirilmiş çizgiler yardımıyla seriler temsil edilmektedir.

Diyagramların hazırlanmasında, toplanmış olan bilgilerle ilgili bazı ayrıntılar kaybolabilmektedir. Ancak, gerek çok sayıda sayısal değeri ana hatlarıyla ve kolay anlaşılır biçimde belirtebilmelerinden, gerekse seriler arasında kıyaslama yapmak olanaklarını artırmalarından ötürü, diyagramların istatistikte önemli yeri vardır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Deadlock

Deadlock ya da kilitlenme, iki ya da daha fazla eylemin devam etmek için birbirlerinin bitmesini beklemesi ve sonuçta ikisinin de devam edememesi durumu. Genellikle "yumurta mı tavuk mu önce gelir?" gibi paradokslarda görülür.

Diagram

Diyagram, herhangi bir olayın gelişim ve değişimini gösteren grafik.

Net.art

net.art terimi genel olarak 1994-1999 arası internet sanatının öncülüğünü yapan grubun yaptığı işleri sınıflandırmak için kullanılır. Bunun yanında zaman zaman internet sanatı ile eşanlamlı olarak kullanıldığı da olur.

Diktafon

Sesleri kaydetmek için kullanılan elektrikli bir makine. 1877 de Edison tarafından yapılan fonograf esasına dayanır. Mikrofon ağza yaklaştırılıp konuşulduğu zaman, diyagrama bağlı bir İğne, mumlu bir silindir üzerinde girinti ve çıkıntılar...