Diyaliz, böbrek yetmezliği olan kişilerde, vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir membran(zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemidir. ...

DIYALIZ (türkçe) anlamı
1. Bazı cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözümleme veya arıtma yöntemi.
2. Atasözü
3. deyim ve birleşik fiiller
diyalize girmek
DIYALIZ (türkçe) anlamı
4. kimi cisimlerin gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan bir çözümleme ya da arıtma yöntemi.süreğen böbrek hastalarına uygulanan
5. özellikle kanı içinde erimiş maddelerden arındırma tekniği.
DIYALIZ (türkçe) ingilizcesi
1. n. dialysis,
DIYALIZ (türkçe) fransızcası
1. dialyse [la]
DIYALIZ (türkçe) almancası
1. n. Dialyse

Diyaliz hakkında bilgiler

Diyaliz, böbrek yetmezliği olan kişilerde, vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir membran (zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemidir.

Diyaliz tedavisinin iki farklı türü vardır;
  1. Hemodiyaliz
  2. Periton diyalizi


Diyaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler, diyalize girenlerde öncelikle yaşam süresini uzatmış daha sonra da yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır. Dünya`da en uzun süredir diyalize giriyor olma rekoru 38 yıl ile (2006 JSDT`den alıntıdır) Japonya`da bir hastadadır ve halen yaşamını diyalizle sürdürmektedir. Türkiye`de de 2005 sonu rakamlarıyla yaklaşık 35.000 kişi yaşamlarını diyaliz tedavisiyle sürdürmektedir.

}

Dialysis

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Gülnar

Gülnar, Mersin ilinin bir ilçesi. Toros Dağlarının 950 m yüksekliğinde buluna Taşeli Platosu'nda kurulmuş, üzümü ile tanınan Gülnar, doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir Türkmen yayla kentidir.

Böbrek

Alm. Niere (f), Fr. Rein (m.) İng. Kidney. Karında bel omurlarının iki yanında bulunan ve başlıca görevi; kanı, vücuttan atılacak maddelerden temizlemek olan organ. Her iki böbreğin uzunlukları 11-12, genişlikleri 6, kalınlıkları ise 3 cm kadardır. Yarıdan fazla kişide sağ ...

Bağcılar

Bağcılar, İstanbul’un hızla gelişen bir ilçesidir. TÜİK tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 2007 nüfusu 719.267'dir. Bağcılar, nüfus olarak İstanbul’un en büyük ilçesi durumundadır. İlçede eğitim çağındaki nüfus sayısı 145.000 olup, İlçe ...

Biyomedikal

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi , sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerini kapsamaktadır.Günümüzde, hastanelerde yaklaşık ...