Diyanet`in çeşitli kullanımları ve anlamları vardır: ...

DIYANET (türkçe) anlamı
1. din kurallarına tam bağlı olma durumu.
din.
DIYANET (türkçe) anlamı
2. 1 . Din kurallarına tam bağlı olma durumu.
3. 2 . Din.
DIYANET (türkçe) ingilizcesi
1. [Diyanet] adj. religious
2. n. religion,
DIYANET (türkçe) fransızcası
1. religion [la]
2. dévotion [la]
DIYANET (türkçe) almancası
1. die Religion
2. die Religiosität

Diyanet hakkında bilgiler

Diyanet`in çeşitli kullanımları ve anlamları vardır:

  • Diyanet; Arapça kökenli Türkçe din bilgisi ve teoloji terimi, "``Din kurallarına tam bağlı olma durumu``" ve "``Din``" anlamlarındadır.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı; Türkiye Cumhuriyeti`nde din işleri ile uğraşan resmi kurum. Çoğu zaman halk arasında sadece ``Diyanet`` ya da göçüşük olarak "dinayet" olarak anılır.
}

Diyanet

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapan 903 Sayılı Yasa'ya göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı din işlerini yürütmekle vazifeli devlet dairesi. Şer’iyye ve evkaf vekaletinin kaldırılmasından sonra 3 Mart 1924’te Diyanet İşleri Reisliği adıyla kuruldu. 22 Haziran 1965 senesinde kabul edilen Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri ...

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve Almanya genelinde kendisine bağlı derneklerin bu alandaki faaliyetlerini koordine etmek amacıyla 05.07.1984 tarihinde kuruldu. DİTİB kısa adıyla bilinen Diyanet İşleri Türk İslam ...

Diyanet TV

Diyanet TV, TRT ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2012'de kurulmuş bir telvizyon kanalıdır.2012 yılının ramazan ayında test yayınına başlamış ve 1 yıl boyunca TRT Anadolu kanalıyla dönüşümlü yayın yapmıştır.Ancak bu yılın ramazan ayıyla ...