Diyanet I��Leri Ba��Kanl������

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı din işlerini yürütmekle vazifeli devlet dairesi. Şer’iyye ve evkaf vekaletinin kaldırılmasından sonra 3 Mart 1924’te Diyanet İşleri Reisliği adıyla kuruldu. 22 Haziran 1965 senesinde kabul edilen Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş...

Selim İleri

30 Nisan 1949'da İstanbul'da doğdu. 1968'de Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti.

İslam Ansiklopedisi

Celal Nuri İleri

Gazeteci ve yazar Celal Nuri İleri 2 Kasım 1938'de İstanbul'da öldü. 1881'de Gelibolu'da doğan Celal Nuri İleri Mekteb-i Sultani'yi ve Hukuk Mektebi' ni bitirdi. 1908 Meşrutiyeti'nin ilanından sonra İkdam, Le Courrier d'Orient, Jeune Turc gazetelerinde v...

Tutumlu genotip hipotezi

Tutumlu genotip hipotezi veya orijinal ismiyle ``thrifty genotype hypothesis`` (sık sık sadece ``thrifty genotype`` olarak anılır) ilk kez 1962 yılında James V. Neel tarafından ortaya atılmış bir hipotezdir. Kısaca özellikle bazı topluluklarda görülen yük...

diyanet

Diyanet`in çeşitli kullanımları ve anlamları vardır:

Umut Özcan

1977'de Tunceli'de doğan Dr. Umut Özcan, Tunceli Atatürk İlkokulu'nu bitirdikten sonra ortaokula Elazığ Anadolu Lisesi'nde devam etti. Özcan, buradan geçtiği Ankara Fen Lisesi'nde araştırma yapmaya başladı.

Stokholm

Maria Taferl

Maria Taferl, Aşağı Avusturya'da bir beldedir.

ileri geri