Diyarbakır aşağıdakilerini kastedebilir:

Diyarbekir

Diyarbekir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Diyarbakır

Diyarbekir (Ferhat Tunc) sözleri

Ferhat Tunc tarafından Nerdesin Ey Kardeşlik albümünde söylenen Diyarbekir adlı şarkının sözleri.

DİYARBEKİR WARE MINE
DİYARBEKİR CİHE MİNE
CİHA BAV U KALE MINE
EM MESKEN Ü PAYTAXTA MİNE

EW XUM XUMA AVA MEZIN
DIHERİKE Ü PEL BILEZIN
KULE DİLEM PE RE DIBEZIN
CİVAT Ü SEYRANA MINE


Lİ SER SURHE SİNGA TE BÜ FERMAN
HATIN BI TE RE XORTEN CİWAN
BIHEBET Ü BI GEHREMAN
İDİ NE ME TIRSA GIRAN


Lİ SER BİRCE TE İ BILIND
MİJ Ü DUMAN HER GIRTINE
GUL Ü SOSUN PEL WEŞANDIN
Bİ HESRETA DİTİNA TENA

BIMRİN BİJİM Lİ VE DİNYAYE
Lİ TE DİVEGERİM CAREK DİNE

Diyarbekir (Yudum) sözleri

Yudum tarafından albümünde söylenen Diyarbekir adlı şarkının sözleri.

gözleri yaşlı düştüm yollara
aradım yerimi boranda karda
umutlarım kaldı dağlar ardında
sevda fırtınası eser başımda
ses ver sesime düşsem peşine
derin bir kuşku ah düştü içime
elimi sarıver yarama
faili meçhul diyarbekir'de
yudum diyarbekir şarkı sözleri
gözyaşlarım dinmedi hasretim bitmedi
gitti geriye dönmedi le le diyarbekir'de
yürekte yarası var gözümde göz yaşı var
dilimde feryadı var diyarbekir'de
elleri kınalı yürek yaralı
ağıtlar yakarım başım belalı
yar burdan gideli haber gelmiyor
zaten seher vaktı hepten karalı
ses ver sesime düşsem peşine
derin bir kuşku ah düştü içime
elimi sarıver yarama
faili meçhul diyarbekir'de
gözyaşlarım dinmedi hasretim bitmedi
gitti geriye dönmedi le le diyarbekir'de
yürekte yarası var gözümde göz yaşı var
dilimde feryadı var diyarbekir'de

Diyarbekir (Günola) sözleri

Günola tarafından albümünde söylenen Diyarbekir adlı şarkının sözleri.

Saray Kapısından Geçtim Ellerim Bağlı
Dudağımda Yepyeni Bir Marş
Sırtımda Jandarma Namluları

Diyarbekir Bu Mudur Perçemi Kınalım
De Görelim Yüreğimiz Taş Mıdır Demir Midir

Bazalt Yontan Ustanın Alnındaki Ter
Avucundaki Kan
Kan Kokusu Çıkmamış Çınarlardan

Diyarbekir (muhammed koyun) sözleri

muhammed koyun tarafından albümünde söylenen Diyarbekir adlı şarkının sözleri.

ah bu akşam yine yoksun
ah bu sabah gelmiyorsun
neredesin yar
nerdesin ah

diyarbekir benim evim
geçmiyorki günlerim
diyarbekir son durağım
seviyorum seni yarim

Diyarbekir (Ciwan Haco) sözleri

Ciwan Haco tarafından albümünde söylenen Diyarbekir adlı şarkının sözleri.

DÎYARBEKÎR

Diyarbekir warê mine
Diyarbekir cihê mine
Cihê bav û kalê mine
Em meskin û paytaxta mine
Paytaxta welatê mine

Ew xumxuma ava mezin
Diherikê û pêl bilezin
Kulê dilêm pê re dibezin
Civat û seyrana mine

Li ser surhê singa te bû ferman
Hatin bi te re xortên ciwan
Bihêbet û bi qehreman
îdî ne me tirsa giran
Li ser birce te i bilind
Mij û dûman her girtine
Gul û Sosin pel weşandin

Bimrim bijim li vê dinyayê
Li te divegerim carek dine

İlgili konuları ara

Yanıtlar