Diyarbekir Vilayeti

Kısaca: Diyâr-ı Bekr Vilayeti 1864 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayetin merkezi Amid (Diyarbakır)'dir. ...devamı ☟

Diyar-ı Bekr Vilayeti 1864 yılında kurulan Osmanlı Devleti vilayeti. Vilayetin merkezi Amid (Diyarbakır)'dir. Tarihi 1847 Bedirhan bey isyanının bastıran Osmanlı Devletince kurulan eyaletinin başkentidir. 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile Diyar-ı Bekr Eyaleti ismi kaldırılmış yerine Diyar-ı Bekr Vilayeti kurulmuştur. Eyalete 20 sancağa ayrılmıştı. Bunlar; Diyar-ı Bekr Sancağı, Harput Sancağı (Merkezi Mamuret-ül Aziz), Ergani Sancağı, Siverek Sancağı, Nusaybin Sancağı, Hısn-ı Keyfa Sancağı, Alçakala Sancağı, Habur Sancağı, Sincar Sancağı, Meyyafarikıyn Sancağı (veya Silvan Sancağı), Siird Sancağı, Çemişgezek Sancağı ve 13 küçük sancak daha. 1867'de vilayetteki sancaklar şöyleydi: * Diyar-ı Bekr * Mamuret-ül Aziz (Elazığ) * Mardin * Siirt * Siverek * Erganimadeni (Merkezi: Maden) 1877'de Mamuret-ül Aziz sancağına bağlı olan Malatya kazası Akçadağ, Besni, Hısn-ı Mansur (Adıyaman) ve Kahta kazalarını içine alan bir sancağa dönüştü ve Mamuret-ül Aziz sancağının geri kalanı Erzurum Vilayeti'ne bağlı Dersim sancağıyla birlikte Mamuret-ül Aziz Vilayetine dönüştü. 1892'de Siirt Sancağı Bitlis Vilayeti'ne, Malatya sancağı da Mamuret-ül Aziz Vilayeti'ne bağlandı.

Nüfus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.