Dizi (terim)

Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

Dizi (terim)

Çift madde|Dizi (matematik) düzenle|Mayıs 2007

Diğer anlamı|Dizi

Matematikte, terim denilen sayıların oluşturduğu sıralı küme. Dizi sonlu ya da sonsuz olabilir. Pozitif tam sayılar (1,2,3,4,...)sonsuz diziye örnek verilebilir; ama (1,2,3,4) dizisi sonlu bir dizidir. Diziler, terimleri arasındaki ilişkiye göre de sınıflandırılabilir. Söz gelimi a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>,...,a<sub>n</sub>,a<sub>n+1</sub>-a<sub>n</sub> dizisinde a<sub>n+1</sub> sayısı diğer sayılar gibi sabitse bu diziye ``aritmetik dizi`` ve ya ``ardışık dizi`` denir. a<sub>n+1</sub>/a<sub>n</sub> oranı sabitse, geometrik dizi olarak adlandırılır. ``Örn``(2,6,18,54,...) dizisi sabit oranı 3 olan bir geometrik dizidir.

Sonsuz dizilerin bazı türleri, bir sınır değere yaklaşabilir. ``Sözgelimi``, 1, 1/2, 1/3 , 1/4 , ... , 1/n dizisinde, n sonsuzluğa yaklaştıkça sıfır sınırına ulaşılır. Bir dizinin sınırı (limit), önemli bir matematik kavramıdır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar