Dmadv

Kısaca: DMADV, 6 Sigma için tasarım (DFSS) metodolojisinin uygulama modellerinden biridir.Pavletic, D., Sokovic, M. (2009). Quality improvement model at the manufacturing process preparation level. ''International Journal for Quality Research, 3''(4), 309-315. Bu model; VoC (Voice of the Customer), veri bazlı pazar analizi, kestirimli iş modellemesi ve risk indirgeme planlamasının kilit özelliklerinin kullanılmasına yoğunlaşarak başarı olasılığı yüksek yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve tasarımına ...devamı ☟

DMADV, 6 Sigma için tasarım metodolojisinin uygulama modellerinden biridir. Bu model; VoC (Voice of the Customer), veri bazlı pazar analizi, kestirimli iş modellemesi ve risk indirgeme planlamasının kilit özelliklerinin kullanılmasına yoğunlaşarak başarı olasılığı yüksek yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve tasarımına odaklanır. Ancak, genel olarak DMADV; işletmede faal olmayan bir ürün veya sürecin geliştirilmesinde ve varolan, ancak yapılan iyileştirme çalışmalarına rağmen, hala müşteri ihtiyaçlarının belirlediği değerleri sağlayamayan veya 6 sigma seviyesine ulaşamamış ürün veya hizmetlerin iyileştirilmesinde kullanılır. DMADV, aşağıdaki adımların kısaltmasıdır: * Projeyi tanımla, * Müşteri ihtiyaçlarını belirle ve ölç, * Tasarım seçeneklerini, müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan tasarımı seçmek için analiz et, * Süreçleri tasarla, * Tasarım performansını doğrula. Adımları Tanımlama Proje tanımlama belgesi ve gelecekteki iyileştirmelerde de referans noktası olarak kullanılabilecek yüksek seviye hedefler oluşturulur.

Tanımlama

aşamasında başarıya ulaşmak ve tüm parçaları entegre etmek için risk faktörleri tanımlanır ve aktiviteler planlanır. En önemli sürecin fonksiyonları ağaç diyagramları ve kalite fonksiyon göçerimi matrisi ile test edilir.

Tasarlama

Tasarlama

bölümünde müşteriye mükemmel ve işlevsel bir ürün sunmak ve müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için detaylar tanımlanır.

Doğrulama

Bu bölümde kalite genişliğini, ilgilenilen güvenilirlik parametrelerini ve bütçe kısıtlarını elde etmek için, CTQ (Critical to Quality) sağlanmak zorundadır. Ayrıca süreç sahibi ve takım üyeleri optimal süreci tam şekliyle uygularlar. Gelecekte yapılacak çalışmalar ve geliştirmeler için dökümanlar, sonuçlar ve yapılan araştırmalar toplanmalıdır. DMAIC varolan süreç veya ürünlerin iyileştirilmesine odaklanırken, DMADV henüz gereksinimleri karşılayacak ürünün olmadığı pazar ihtiyaçlarına odaklanır.Uygulamaları* Kameralarda baskılı devre kartının lehimleme işlemi istenmeyen kalitenin oluşmasındaki en önemli sebeptir. DMADV metodolojisi elle lehimleme işleminin kalitesini arttırmıştır. Kötü kalitenin temel sebepleri bulunmuş ve süreç yeniden tasarlanmıştır. Son doğrulama testleri de gösteriyor ki, DMADV metodolojisi hatalı lehimleme oranını düşürmüştür. Bu araştırma DMADV metodoloji çalışmaya çözüm sağlayabilir ve kamera üreticileri de ürün kalitelerini geliştirebilirler. Ayrıca bakınız == * Balık kılçığı diyagramı * Bilgileşim * Gantt çizelgesi * Hata türleri ve etkileri analizi * İlişki diyagramı * Kano Modeli * Kalite Fonksiyonu Yayılımı * Proje yönetimi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.