Dna Ligaz

Kısaca: Moleküler biyolojide DNA ligaz iki DNA molekülünü uç uca birleştiren özel bir ligaz (EC 6.5.1.1) tipidir. DNA ligaz DNA tamiri, DNA ikileşmesinde rol oynar. ...devamı ☟

DNA Ligaz
DNA Ligaz

DNA Ligaz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: DNA ligaz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

DNA Ligaz
1 yıl önce

Moleküler biyolojide DNA ligaz iki DNA molekülünü uç uca birleştiren özel bir ligaz (EC 6.5.1.1) tipidir. DNA ligaz DNA tamiri, DNA ikileşmesinde rol oynar...

DNA onarımı
4 yıl önce

ajanlar DNA zincirinde basit kırıklara neden olabilmektedir. Bir zincirde olan basit kırıklar DNA ligaz enzimi ile hemen tamir edilmektedir. DNA ligaz; enerji...

Ligaz
1 yıl önce

olan küçük grupları temsil eder. Ligazların yaygın isimleri genelde "ligaz" sözcüğünü içerir, DNA ligaz gibi. Ligazlar için kullanılan diğer yaygın adların...

DNA replikasyonu
4 yıl önce

DNA Polimeraz I, RNA primerini uzaklaştırır ve yerine DNA sentezler, ortaya çıkan polinükleotidler (DNA parçaları) DNA Ligaz ile birleştirilir. DNA replikasyonunda...

Kesintili zincir
1 yıl önce

nükleotitlerin yerine konulmasını DNA polimeraz I enzimi yaparken, Okazaki parçalarını birleştirme işlemini DNA ligaz yapar. DNA ligaz, fosfodiester bağlarnın oluşumunu...

Kesintili zincir, DNA ikileşmesi, Enzim, Nükleotit, Okazaki parçaları, RNA, Wikimedia Commons, İkileşme çatalı, DNA polimeraz I, DNA ligaz, Replikasyon orjini
Bağlama (biyoloji)
1 yıl önce

bağlanması işlemine denir. Bu işlem için ligaz cinsi enzimler görev yapar. Bağlamadaki sorunlardan biri vektörün yabancı DNA'ya bağlanması yerine kendi uçlarının...

Replikasyon çatalı
1 yıl önce

eder. DNA polimerazın her açılmış tek zincire nükleotitler eklemesiyle replikasyon devam eder.DNA ligaz enzimi kesintili ipliği bağlayarak DNA'nın eksiksiz...

İkileşme çatalı, DNA ikileşmesi, Hidrojen bağı, Kromozom, Nükleotit, Replizom, Replikasyon orjini, Replikon, Yarı saklı çoğalma, DNA polimeraz, Helikaz
DNA
1 yıl önce

parmakizlemesi için kullanılır. DNA ligaz enzimleri kesilmiş veya kırık DNA ipliklerini birleştirir. Ligazlar özellikle gecikmeli iplik DNA ikileşmesinde önemli...

DNA, Ribozom, TRNA, Amino asit, Timin, Urasil, RNA, MRNA, Protein, DNA'nın çoğalması, Nükleotid, Hücre, Hücre bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot