Dna Metilasyonu

Kısaca: DNA metilasyonu DNA'nın bir kimyasal değişimdir, kalıtsal olup sonradan ilk dizi geri gelecek şekilde çıkartılabilir. Bu özelliği nedeniyle epigenetik koda aittir ve en iyi karakterize edilmiş epigenetik mekanizmadır. ...devamı ☟

DNA Metilasyonu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: DNA metilasyonu

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

DNA Metilasyonu
3 yıl önce

metilasyonu ve baştan metilasyon (İng. maintenance methylation ve de novo methylation) Sürdürme metilasyonu, her DNA ikileşme döngüsünün ardından DNA...

Metilasyon
3 yıl önce

Epigenetik kalıtıma etki eden metilasyon DNA metilasyonu veya protein metilasyonu ile meydana gelir. DNA metilasyonu omurgalılarda tipik olarak CpG bölgelerinde...

Gen ifadesinin düzenlenmesi
3 yıl önce

Translasyon sonrası değişimler Ökaryotlarda, DNA'nın geniş bölgelerine erişim, DNA metilasyonu, ncRNA ya da DNA'ya bağlanan proteinler tarafından yönlendirilen...

DNA
3 yıl önce

Ortalama metilasyon düzeyi canlıdan canlıya fark eder: solucan Caenorhabditis elegans'da sitozin metilasyonu olmaz, buna karşın omurgalı DNA'sının %1 kadarı...

DNA, Ribozom, TRNA, Amino asit, Timin, Urasil, RNA, MRNA, Protein, DNA'nın çoğalması, Nükleotid, Hücre, Hücre bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot
Epigenetik
3 yıl önce

mekanizmayla eşdeğerdir. DNA düzeyindeki modifikasyonları üçe ayırabiliriz: DNA metilasyonu (Kovalent DNA modifikasyonları) Nonkovalent DNA modifikasyonlar Transkripsiyon...

DNA'nın yapısı
3 yıl önce

olasıldır; A-DNA, B-DNA, C-DNA, D-DNA, E-DNA, L-DNA(D-DNA'nın enatiomerik yapısı), P-DNA, S-DNA, Z-DNA, v.s. tanımlanmıştır. Gelecekte keşfedilebilecek DNA konformasyonları...

DNA dizileme
3 yıl önce

DNA dizilemesi, bir DNA molekülündeki nükleotit bazlarının (adenin, guanin, sitozin ve timin) sırasının belirlenmesidir. DNA dizilerinin bilinmesi temel...

5-metilsitozin
6 yıl önce

çeşitlilik gösterir: Bakterilerde 5-metilsitozin pek çok DNA dizisinde bulunabilir, genelde DNA'nın metilasyona duyarlı restriksiyon enzimleri tarafından kesilmesine...