DNA Polimeraz

DNA polimeraz, DNA ikileşmesini sağlayan bir enzim. Bu enzimler bir DNA ipliğini kalıp olarak kullanır, onu okuyup, onun boyunca deoksiribonükleotitlerin polimerizasyonunu katalizler.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

DNA Polimeraz ilgili konular

 • DNAnın Çoğalması

  DNA'nın çoğalması. İlk aşamada çift sarmalın (mavi) bir kısmı helikaz tarafından açılır. Sonra DNA polimeraz (yeşil) enzimi DNA iplikle
 • Protein sentezi

  Protein sentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlamında kull
 • Histon olmayan proteinler

  Ökaryotik hücrelerde bulnuan ve histon olamyan proteinler şunlardır:
 • Taq Polimeraz

  Taq polimeraz, Thermus aquaticus bakterisinden elde edilen DNA polimeraz enzimidir. Thermus aquaticus, termofilik bir bakteridir.
 • Polimeraz

  polimeraz (EC 2.7.7.6/7/19/48/49), merkezî işlevi RNA ve DNA gibi nükleik asit polimerleri ie ilgili olan bir enzimdir. Bir polimerazın esas fonks
 • DNA Polimeraz

  DNA polimeraz, DNA ikileşmesini sağlayan bir enzim. Bu enzimler bir DNA ipliğini kalıp olarak kullanır, onu okuyup, onun boyunca deoksiribonükle
 • Promotör

  Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyonunu kolaylaştıran, DNA'nın bir bölümüdür. Promotörler, genel olarak etkileşimde bulundukları ge
 • T7 RNA polimeraz

  T7 RNA Polymeraz T7 bakteriyofaja ait bir RNA polimerazdır. Bu enzim, faj genlerindeki genetik bilginin mesajcı RNA molekülü şeklinde transkripsi
DNA Polimeraz
DNA Polimeraz